NS 3420 Samling – Tømrer

Fagsamlingen er egnet for tømrere og byggentreprenører.

Fagsamlingen består av følgende deler:

 • 0 – Orientering
 • 1 – Fellesbestemmelser
 • 2 – Inndeling, innhold og stikkordliste
 • A – Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass
 • BE – Bygningselementer
 • BW – Seksjoner av byggverk
 • Q – Tømrerarbeider
 • R – Montasje- og innredningsarbeider
 • SB – Isolering
 • SF – Tetting
 • SH – Passiv brannbeskyttelse
 • SL – Undertak og taktekning

Relevante standarder

Se alle produkter