Mat og mattrygghet

Det er et stadig økende fokus på matens kvalitet og på matsikkerhet. Den enkelte forbruker blir stadig mer bevisst, og stiller krav til kvalitet og sikkerhet, i tillegg til informasjon om blant annet ingredienser og opprinnelse. Standardiseringen innenfor matområdet dreier seg om alt fra prøvningsmetoder for å sikre trygg mat, matvareemballasje og sporbarhet. Dette er et viktig område som angår mange, og internasjonalt er det stor aktivitet i standardiseringsarbeidet.

Et bord fullt av grønnsaker og fisk
Foto: Shutterstock

Hvorfor matstandarder?

Vi ønsker alle å være trygge på at den maten vi spiser og det fôret som gis til dyrene våre er uten skadelige forurensninger og tilsetninger. Standardiserte prøvningsmetoder spiller en viktig rolle bl.a. i forbindelse med myndighetskontroll, produsentenes egenkontroll og ved handel med matvarer. For norsk eksport og import av matvarer er det viktig at det blir brukt internasjonalt standardiserte metoder, slik at analyseresultatene anerkjennes uansett hvilket land målingene utføres i.

Det er også med på å øke tilliten til mat- og drikkevarer, ved at samme framgangsmåte for å vurdere matkvalitet, sikkerhet og effektivitet brukes verden over. Det utarbeides både horisontale metoder, dvs. metoder som kan anvendes på en lang rekke matvarer, og spesifikke metoder for forskjellige grupper av matvarer f. eks. melk, kjøtt, kornprodukter og fôr.

Hvordan lages matstandarder?

Standardene utvikles i samarbeid med brukerne, som bidrar med ekspertise og finansiering. Dette kan være bedrifter, bransjeorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer, norske myndigheter, forbrukere og andre interesseparter.

Ved å delta i standardiseringsarbeid, kan man aktivt påvirke innholdet i kommende matstandarder, både globalt og i Europa.

Internasjonal standardisering og norsk innsats

Både ISO og CEN har en rekke internasjonale standardiseringskomiteer innenfor landbruk og mat. Det er bred deltakelse og høy aktivitet i disse komiteene. Standardisering på landbruks- og matområdet er noe som angår oss alle, også i Norge.

Andre aktuelle komiteer knyttet til mat

CEN/TC 275 Matanalyse- horisontale metoder
ISO/TC 034 Matvarer

Ledelsessystemer for næringsmiddeltrygghet

Se alle produkter

Veiledning for å forbedre samfunnsansvaret i næringsmiddelkjeden

Se alle produkter

Fiskeoljer i triglyseridform

Se alle produkter

Kurs i ISO 22000 Næringsmiddeltrygghet / FSSC 22000 Food Manufacturing

Lær å bygge opp og vedlikeholde et ledelsessystem for næringsmiddeltrygghet og hva som kreves for å oppnå FSSC 22000-sertifisering.

Les mer og meld deg på

Trenger du rådgiving i bruk og implementering av ISO 22000?

Manglende kontroll på næringsmiddelfarer hos matprodusenter kan forårsake sykdom og dødsfall. Trenger du råd om ulike risikometoder som benyttes for å styre de ulike farene? Dette kan våre rådgivere i Standard Norge bistå med.

Les mer om rådgiving i ISO 22000
Martin Mjøs-Haugland, kvalitetssjef i Grieg Seafood

Grieg Seafood bruker ISO 22000 aktivt

I Grieg Seafood bruker de standarder aktivt og sparer dermed tid og penger. Det sikrer ikke bare selskapet markedsadgang, men hjelper også til å prioritere riktig.

Les mer