Mat og mattrygghet

Det er et stadig økende fokus på matens kvalitet og på matsikkerhet. Den enkelte forbruker blir stadig mer bevisst, og stiller krav til kvalitet og sikkerhet, i tillegg til informasjon om blant annet ingredienser og opprinnelse. Standardiseringen innenfor matområdet dreier seg om alt fra prøvningsmetoder for å sikre trygg mat, matvareemballasje og sporbarhet. Dette er et viktig område som angår mange, og internasjonalt er det stor aktivitet i standardiseringsarbeidet.

Et bord fullt av grønnsaker og fisk
Foto: Shutterstock

Hvorfor matstandarder?

Vi ønsker alle å være trygge på at den maten vi spiser og det fôret som gis til dyrene våre er uten skadelige forurensninger og tilsetninger. Standardiserte prøvningsmetoder spiller en viktig rolle bl.a. i forbindelse med myndighetskontroll, produsentenes egenkontroll og ved handel med matvarer. For norsk eksport og import av matvarer er det viktig at det blir brukt internasjonalt standardiserte metoder, slik at analyseresultatene anerkjennes uansett hvilket land målingene utføres i.

Det er også med på å øke tilliten til mat- og drikkevarer, ved at samme framgangsmåte for å vurdere matkvalitet, sikkerhet og effektivitet brukes verden over. Det utarbeides både horisontale metoder, dvs. metoder som kan anvendes på en lang rekke matvarer, og spesifikke metoder for forskjellige grupper av matvarer f. eks. melk, kjøtt, kornprodukter og fôr.

Hvordan lages matstandarder?

Standardene utvikles i samarbeid med brukerne, som bidrar med ekspertise og finansiering. Dette kan være bedrifter, bransjeorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer, norske myndigheter, forbrukere og andre interesseparter.

Ved å delta i standardiseringsarbeid, kan man aktivt påvirke innholdet i kommende matstandarder, både globalt og i Europa.

Internasjonal standardisering og norsk innsats

Både ISO og CEN har en rekke internasjonale standardiseringskomiteer innenfor landbruk og mat. Det er bred deltakelse og høy aktivitet i disse komiteene. Standardisering på landbruks- og matområdet er noe som angår oss alle, også i Norge.

Andre aktuelle komiteer knyttet til mat

CEN/TC 275 Matanalyse- horisontale metoder
ISO/TC 034 Matvarer

Relevante standarder

Se alle produkter

Se alle produkter

Se alle produkter

Trenger du rådgiving i bruk og implementering av ISO 22000?

Sikre mattrygghet gjennom hele næringsmiddelkjeden fram til forbrukeren med ISO 22000. Våre rådgivere kan bidra med kapasitet, erfaring og kunnskap, enten det gjelder oppbygging og implementering av ledelsessystemet, bistand i en sertifiseringsprosess eller internrevisjon.

Les mer om vår rådgivingstjeneste