Studenter som samarbeider med PC, nettbrett og notatbok

Ledelsessystemer for utdanningsorganisasjoner – ISO 21001

ISO 21001 hjelper utdanningsorganisasjoner som grunnskoler, fagskoler og universiteter med å levere en bedre tjeneste. Standarden samsvarer med den anerkjente standarden for kvalitetsledelse, ISO 9001.

ISO 21001 gir et felles ledelsesverktøy for å hjelpe utdanningsvirksomheter å møte elevenes, studentenes og samfunnets krav og behov, samt styrke utdanningsinstitusjonens faglige posisjon og omdømme. Standarden kan også hjelpe med å øke tilfredsheten blant elever, studenter og personale. Standardens fulle navn er NS-ISO 21001 Utdanningsorganisasjoner – Ledelsessystemer for utdanningsorganisasjoner – Krav og veiledning.

Fordeler med å bruke ISO 21001

De mulige fordelene for en organisasjon som implementerer et ledelsessystem for utdanningsorganisasjoner basert på ISO 21001 er blant annet:

  • Bedre samordning mellom mål, aktiviteter og policy
  • Styrket samfunnsansvar ved å tilby inkluderende og likeverdig utdanning av rimelig kvalitet til alle
  • Mer individuelt tilpasset læring og effektiv respons til alle elever og studenter, og spesielt til elever og studenter med spesielle utdanningsbehov og fjernundervisning, og muligheter for livslang læring
  • Konsistente prosesser og evalueringsverktøy for å vise og øke virkningen og effektiviteten
  • Økt troverdighet for organisasjonen
  • En kultur for organisasjonsforbedring

Hvem kan bruke standarden?

ISO 21001 ment å være nyttig for alle typer utdanningstilbydere, fra barnehage til høyere utdanning, yrkesopplæringssentre og e-læringstjenester. 

Alle kravene i ISO 21001 er generelle og ment å være anvendelige for enhver organisasjon som bruker et pensum for å støtte utviklingen av kompetanse gjennom undervisning, læring eller forskning, uavhengig av type, størrelse og på hvilken måte undervisningen tilbys.

Standarden kan også anvendes av utdanningsorganisasjoner innenfor større organisasjoner med en kjernevirksomhet som ikke er utdanning, for eksempel avdelinger som tilbyr yrkesopplæring. Arbeidsgivere som gir økonomisk støtte og oppmuntrer personale til å delta i utdanningstjenester, kan også ha nytte av dette dokumentet.

Kan brukes sammen med andre ledelsessystemer

ISO 21001 samsvarer med ISOs krav til standarder for ledelsessystemer. Disse kravene omfatter en overordnet struktur, identisk kjernetekst og felles termer med kjernedefinisjoner, utarbeidet for å være til nytte for brukere som skal implementere flere ISO-standarder for ledelsessystemer, som for eksempel ISO 9001 Kvalitetsledelse, ISO 14001 Miljøledelse og ISO 45001 Arbeidsmiljø. ISO 21001 bygger på ISO 9001, men er tilpasset pedagogiske organisasjoners konkrete utfordringer.

Kurs

Kurset gir en innføring i hvordan man kan bruke ISO 21001 til å planlegge og gjennomføre nødvendig forbedringsarbeid, og hvordan standarden kan bidra med å møte elevenes, studentenes og samfunnets krav og behov. Kurset blir gjennomført med en rekke diskusjonstemaer med praktiske oppgaver. Vi tilpasser oppgavene så tett som mulig opp til kursdeltakernes virkelighet, slik at overføringsverdien til egen arbeidssituasjon blir størst mulig. 

Kurs 9. mai på Fornebu

Rådgiving i implementering

For å bistå organisasjoner og bedrifter med å ta i bruk
ISO 21001 tilbyr Standard Online rådgivingstjenester for implementering av standarden i organisasjonen. 

Les mer om rådgiving i
ISO 21001

Kurs i ISO 21001

Kurset gir en innføring i hvordan man kan bruke ISO 21001 til å planlegge og gjennomføre nødvendig forbedringsarbeid, og hvordan standarden kan bidra med å møte elevenes, studentenes og samfunnets krav og behov. 

Les mer og meld deg på kurs 9. mai på Fornebu

Sist oppdatert: 2023-03-16

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Utdanningsorganisasjoner — Ledelsessystemer for utdanningsorganisasjoner — Krav og veiledning

SpråkNorskUtgave: 1 (2022-03-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 005,00 (eks. mva)

Utdanningsorganisasjoner — Ledelsessystemer for utdanningsorganisasjoner — Krav og veiledning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Kurs i innføring i ISO 21001 ledelsessystemer for utdanningsorganisasjoner

Kurs

NOK 5 800,00 (eks. mva)

Kurs i innføring i ISO 21001 ledelsessystemer for utdanningsorganisasjoner, 09.05.23, Fornebu

Tid: 2023-05-09Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse