NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner

Dette er den overordnede standarden for hele Eurokode-serien. Den fastsetter prinsipper og krav til konstruksjoners pålitelighet. Standarden har et nasjonalt tillegg (NA) med nasjonale bestemmelser.

Konstruksjoners pålitelighet omfatter alle grunnleggende krav som stilles til sikkerhet, brukbarhet og bestandighet ved prosjektering av bærende konstruksjoner. Det dreier seg også om kravene til konstruksjoners bæreevne under brann og seismiske påvirkninger samt geotekniske forhold.

Standarden beskriver grunnlaget for prosjektering og verifikasjon av konstruksjoner, og gir retningslinjer for relaterte forhold når det gjelder konstruksjonens pålitelighet. Standarden angir felles terminologi for sikkerhet på konstruksjonsområdet og bestemmelser for kombinasjoner av påvirkninger (lastsituasjoner).

NS-EN 1990 er ment brukt sammen med resten av standardserien NS-EN 1991 (Eurokode 1) til NS-EN 1999 (Eurokode 9) for prosjektering av bygg og anlegg, medregnet geotekniske forhold, konstruksjonens dimensjonering for brann, situasjoner forbundet med jordskjelv, utførelse og midlertidige konstruksjoner.

NS-EN 1990 gjelder prosjektering av konstruksjoner som omfatter andre materialer eller andre påvirkninger enn dem som dekkes av de Eurokodene. Standarden kan brukes for konstruksjonsmessig vurdering av eksisterende konstruksjoner, prosjektering av reparasjoner og omlegging eller fastsettelse ved bruksendringer.

Relevante standarder

Se alle produkter