Munnbind og standarder

Hvilke krav stilles til munnbind som skal brukes i det offentlige rom? Et europeisk standarddokument gir retningslinjer for produsenter av slike munnbind, og det kan også være nyttig for dem som ønsker å sy selv.

Her finner du svar på følgende spørsmål om standarder og munnbind:

Hva er en standard?

En standard er en felles oppskrift på hvordan noe skal lages eller gjennomføres. En standard gjør at produsenter av f.eks. munnbind kan gi kunden en garanti om at produktet er produsert og testet i henhold til kravene og holder kvaliteten som kreves. 

Les mer om standarder og standardisering

Hvordan kan jeg vite om munnbindet jeg kjøper, er trygt?

Munnbind til medisinsk bruk skal være produsert etter den europeiske standarden for medisinske ansiktsmasker (munnbind). De skal være merket med CE og standardens navn: EN 14683:2019+AC:2019. Denne standarden skiller mellom type I, type II og type IIR som har ulike typer bakteriell filtreringseffektivitet. Type II og type IIR er de med høyeste krav og skal brukes i for eksempel operasjonssal hvor det er høye krav til sikkerhet.

I løpet av våren 2020 har den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN utviklet krav til ikke-medisinske munnbind, det vil si munnbind til bruk i det offentlige rom. Disse munnbindene har andre krav til design, ytelse, testmetoder, innpakning, merking og informasjon. Ikke-medisinske munnbind som tilfredsstiller kravene, skal merkes med CWA 17553:2020.

For at et munnbind skal beskytte deg og menneskene rundt deg, må det brukes riktig. Se Folkehelseinstituttets råd om korrekt bruk av munnbind.

Les mer om CE-merking

Hva skiller en CWA fra en standard?

Krav til munnbind ment for bruk i det offentlige rom, er ikke beskrevet i en formell standard, men i lys av det pågående koronautbruddet pekte Europakommisjonen på behovet for raskt å få på plass felles europeiske krav til ikke-medisinske munnbind. De nye retningslinjene, CWA 17553, er utviklet av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN, hvor Standard Norge er det norske medlemmet, og er et resultat av samarbeid og kunnskapsdeling mellom medlemslandene.

Dokumentet som stiller krav til munnbind ment for bruk i det offentlige rom, er altså utgitt av den europeiske standardiseringsorganisasjonen, men prosessen har vært raskere og enklere enn det som kreves for å lage en fullverdig standard. CWA står for Cen Workshop Agreement.

Jeg vil sy munnbind til meg selv. Finner jeg oppskriften her?

Nei, vi har ingen oppskrift, men om du vil sy munnbind til eget bruk, kan vi kanskje hjelpe deg med noen anbefalinger.

Dokumentet CWA 17553 er primært ment for produsenter, testlaboratorier og bestillere av ikke-medisinske munnbind. Teksten er noe teknisk, men inneholder noen anbefalinger for hjemmesyere, blant annet om materialvalg. Se faktaboksen nederst på siden.

Hvis man vil selge munnbind med merket CWA 17553:2020, må man kunne dokumentere at munnbindet ivaretar kravene i dokumentet.

Jeg er produsent og vil sy munnbind for salg, hvordan formidler jeg at munnbindene er produsert i tråd med CWA 17553?

De som skal produsere munnbind for salg, må teste at produktet tilfredsstiller kravene i CWA 17553, og dokumentere dette. Det stilles krav til blant annet bakteriell filtreringsgrad. Om man ikke kan gjennomføre testene på egen hånd, kan man for eksempel henvende seg til et laboratorium eller en samarbeidspartner som kan utføre slike tester.

Dersom kravene til produktet blir fulgt, kan munnbindene merkes med CWA 17553:2020.

Finnes CWA 17553 på norsk?

Ja, dokumentet er tilgjengelig på norsk. Anbefalingene til hjemmesyere (som er et informativt tillegg til standarddokumentet) finner du på norsk i faktaboksen nederst på denne siden.

Hva er Standard Norge?

Standard Norge er en non-profit medlemsorganisasjon som utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard.

Vi er det norske medlemmet i standardiseringsorganisasjonene CEN (europeisk) og ISO (global).

Les mer om Standard Norge

 

Har du spørsmål? Send oss gjerne en e-post

Pressekontakt: Marit Sæter, direktør kommunikasjon, 970 27 956

FNs bærekraftsmål
Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål

Standarders påvirkning på økonomien
Stor nordisk studie fra 2018.

Anbefalinger til hjemmesyere av ikke-medisinske munnbind

 • Bruk stramt konstruerte tekstiler.
 • Sett tekstilene sammen i to eller tre lag (samme eller forskjellige tekstiler).
 • Bruk tekstiler som slipper gjennom luft når du puster.
 • Bruk tekstiler som er tilstrekkelig myke og smidige til å slutte tett rundt ansiktet.
 • Bruk tekstiler som ikke er for varme.
 • Bruk glatte tekstiler som ikke irriterer.
 • Vask tekstilet før du klipper i det, minimum på 60 °C.
 • Ikke bruk lette og løst konstruerte tekstiler.
 • Ikke lag et munnbind med ett enkelt lag.
 • Ikke bruk stifter når du lager eller monterer munnbindet.
 • Ikke bruk tekstiler som blokkerer luftstrømmen når du puster.
 • Ikke bruk tekstiler som er for stive til å forsegle godt nok.
 • Ikke bruk varme tekstiler som kan gjøre det vanskelig å bruke munnbindet.
 • Ikke bruk irriterende tekstiler som kan gjøre det vanskelig å bruke munnbindet.
 • Ikke lag vertikale sømmer over nese, munn og hake.
 • Ikke bruk tekstiler fra støvsugerposer, isolasjonsmateriale til bygningskonstruksjon, bleier e.l.
 • Ikke bruk tekstiler som kan være behandlet med skadelige kjemikalier.


(Annex A, CWA 17553:2020)