Terminologi og klassifisering av hjelpemidler

NS-EN ISO 9999 – Hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne – Klassifisering og terminologi, tar i bruk terminologien som er gjengitt i Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF, WHO, 2001).

Gode hjelpemidler er en viktig del av manges hverdag og gjør det mulig å gjennomføre og delta i dagligdagse aktiviteter. Det er derfor viktig at beskrivelsen (klassifiseringen) av hjelpemidlene er standardisert slik at det riktige hjelpemiddelet blir knyttet med behovet og ønskene til hjelpemiddelbrukeren.

Relevante standarder

Se alle produkter