NHS C19009: Smittevernveiledning for serveringsbransjen

Veiledningen angir smitteverntiltak for serveringsbransjen og er utviklet i samarbeid med Virke.

Smittevernveiledningen beskriver smitteverntiltak for forsvarlig drift av serveringsbransjen. Den tar blant annet for seg tiltak for å unngå trengsel og redusere antall felles kontaktpunkter.

Representanter for følgende serveringssteder har deltatt i utviklingen av veiledningen: IKEA-restaurantene, Domino’s og Skagstindgruppen, som eier flere serveringssteder i Oslo, blant annet Smelteverket og Pokalen.

Veiledningen er bygget på covid-19-forskriften og er en av flere bransjespesifikke smittevernveiledninger Standard Norge har utviklet i samarbeid med bransjene selv. Veiledningene er publisert under navnet Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid-19 (NHS C19).

I samarbeid med bransjen har vi etablert en egen merkeordning som kan brukes for å vise at virksomheten din følger smittevernveiledningen.

Smittevern for ulike bransjer

Etter avtale med Helsedirektoratet har Standard Norge utviklet retningslinjer for godt smittevern for ulike bransjer. 

Gå til oversikten over smittevernveiledninger

Sist oppdatert: 2022-01-31

NHS C19009:2022

Standard

NOK 0,00 (eks. mva)

COVID-19 — Smittevern for serveringsbransjen — Rev.1

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2022-01-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang