Kvalitet på fisk og fiskevarer

Sammen med Norges sjømatråd har vi utarbeidet flere kvalitetsstandarder for fisk og fiskevarer.

Som fiskeri- og havbruksnasjon utviklet Norge tidlig standarder som stiller krav til næringen. Standard Norge har sammen med Norges sjømatråd utarbeidet standarder for dokumentasjons- og kvalitetskrav til fisk og fiskevarer: laks (NS 9401), laksefilet (NS 9402), skrei (NS 9406), oppdrettskveite (NS 9407), fersk torsk (NS 9408), reker (NS 9409), ishavsrøye (NS 9411), ørret (NS 9412), saltet torsk (NS 9413), lysing (NS 9441) og brosme (NS 9442), sjøfryst filet av hvitfisk (NS 9444) og fiskeoljer i triglyseridform (TG) — Krav til sensorisk kvalitet (NS 9445).

Les mer om Norsk Standard for kvalitet på skrei

Kvalitetsmerke

For å underbygge at dette er produkter av god kvalitet, skal kravene i standardene være høyere enn minstekravene i kvalitetsforskriften for fisk og fiskevarer. Fisk og fiskevarer som oppfyller kravene i standarden kan selges med kvalitetsmerket «Godt norsk» som utgis av Norges sjømatråd. Et sertifiseringsorgan må kontrollere at merkingen er i overenstemmelse med standarden.

Merkeordningen skulle opprinnelig gi bedre merking av norsk fisk til eksport, men i de senere år, med økt import av fisk fra andre land til Norge, er ordningen også brukt ved distribusjon av norskproduserte varer til norske butikker.

På flere språk

Flere av standardene er oversatt til engelsk, fransk, spansk og tysk slik at innkjøpere i ulike land blir kjent med kvalitetskravene til norsk fisk.

Vågehval

Standarden NS 9443 Norsk vågehval - Krav til behandling, produksjon og distribusjon av kjøtt skal bidra til at norsk hvalkjøtt holder god og stabil kvalitet. Brukerne er hvalfangere, mottak, produsenter og distributører som må tilfredsstille krav til temperatur ved lagring. Standarden kan brukes som grunnlag for kontraktsinngåelser.  Med grunnlag i standarden er merkeordningen «Norsk kvalitetshval» etablert. Arbeidet med standarden har vært støttet av Innovasjon Norge.

Relevante standarder

Se alle produkter