Sikkerhet ved arbeid på heis

NS-INSTA 500-3 beskriver hvordan sikkerhet ved arbeid på heis kan optimaliseres ved at risikoer som spesielt opptrer adresseres, og etablerer regler som reduserer eller fjerner farer.

Standarden er et hjelpemiddel for å ivareta sikkerheten ved arbeid på heis. Standarden supplerer regler for sikkerhet i arbeidssituasjon slik de foreligger fra Arbeidstilsynet (AT) og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Sikkerheten som kreves for arbeid på heis i land som omfattes av standarder fra InterNordisk Standardiseringssamarbeid (INSTA), deriblant Norge, er nedfelt i eksisterende lovgiving. NS-INSTA 500-3 utfyller disse reglene ved at risikoer og farer spesielt for arbeid på heis defineres.

Leverandørene selv har som oftest gode systemer for sikkert arbeid på heis. Allikevel vil standarden etablere et minsteomfang av sikkerhetsarbeidet som harmoniseres, uansett leverandør. Det oppfordres til at leverandørenes anvisninger for sikkert arbeid på heis følges uavhengig av denne standarden.

NS-INSTA 500-3 er en revidert Nordisk utgave av den Finske standarden SFS 5880:2021 Safe working on lifts.

Relevante standarder

Se alle produkter