Fasilitetstjenester generelt

Det finnes flere standarder til bruk ved avtaler om levering av driftstjenester/fasilitetstjenester. De gjelder for både privat og offentlig sektor og uavhengig av om det benyttes interne eller eksterne leverandører.

For fasilitetstjenester generelt, det vil si alle typer tjenester, finnes det flere relevante standarder.

 • NS-EN ISO 41000-serien for Fasilitetsstyring (FM)
  NS-EN ISO 41001 Fasilitetsstyring (FM) - Ledelsessystemer - Krav og brukerveiledning
  NS-EN ISO 41011 Fasilitetsstyring (FM) — Terminologi
  NS-EN ISO 41012 Veiledning om strategiske ressursvalg (sourcing) og utarbeidelse av avtaler
  SN-CEN/ISOTR 41013 Fasilitetsstyring (FM) — Omfang, nøkkelfaktorer og nytteverdi
  NS-EN ISO 41014 Fasilitetsstyring (FM) — Utvikling av en FM-strategi
 • NS-EN 15221 Fasilitetsstyring (FM)
 • Del 3: Veiledning om kvalitet i fasilitetsstyring
  Del 4: Rammeverk, klassifisering og strukturer i fasilitetsstyring
  Del 5: Veiledning i fasilitetsstyringsprosesser
  Del 6: Måling av arealer og volumer i fasilitetsstyring
  Del 7: Veiledning om benchmarking av ytelser
 • NS 6422 Arbeidsplasser - Prosessveiledning for utvikling av kontorarbeidsplasser
 • NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger (med veiledning P-696 Veiledning for beregning av utleieareal i næringsbygg)
 • NS-ISO 10004 Kvalitetsstyring - Kundetilfredshet - Retningslinjer for overvåking og måling
 • NS-EN 13306 Vedlikehold - Vedlikeholdsterminologi
 • NS-EN 15602 Leverandører av sikkerhetstjenester - Terminologi
 • NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon