Energisparetjenester

Det finnes flere standarder til bruk ved avtaler om levering av driftstjenester/fasilitetstjenester. De gjelder for både privat og offentlig sektor og uavhengig av om det benyttes interne eller eksterne leverandører.

For tjenester knyttet til energisparing og energitjenester finnes det følgende standarder:

  • NS 6430 Alminnelige kontraktsbestemmelser for energisparing (EPC)
  • NS-EN 15221-3 gir veiledning om kvalitet og utarbeidelse av ytelsesindikatorer
  • ISO 50007 gir veiledning om hvordan energitjenester kan forbedres