Byggdriftstjenester

Det finnes flere standarder til bruk ved avtaler om levering av driftstjenester/fasilitetstjenester. De gjelder for både privat og offentlig sektor og uavhengig av om det benyttes interne eller eksterne leverandører.

For byggdriftstjenester er det flere relevante standarder.

  • NS 6425 Krav og anbefalinger ved anskaffelse av drifts- og vedlikeholdstjenester til bygninger og eiendom (byggdriftstjenester)
  • NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring
  • NS 3451 Bygningsdelstabell
  • NS 3420-Z Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del Z: Drift og vedlikehold
  • NS-EN 15221-2 Fasilitetsstyring – Del 2: Veiledning for utarbeidelse av avtaler om fasilitetsstyring
  • NS-EN 15221-3 Fasilitetsstyring (FM) – Del 3: Veiledning om kvalitet i fasilitetsstyring