BIM Objektbibliotek

Ny Norsk Standard for BIM Objektbibliotek er under utvikling.

Beslutningen om å starte arbeidet er gjort på basis av sterkt ønske fra en samlet BAE-næring og en vurdering av hvordan NS 3420 bør viderutvikles i tråd med buildingSMART-teknolgien.

Se forstudierapporten om NS 3420 og buildingSMART.

Bredt sammensatt fra hele BAE-næringen

Steen Sunesen fra buildingSMART Norge leder standardiseringskomiteen SN/K 529 BIM Objektbibliotek som er bredt sammensatt fra hele næringen.

Utførendeleddet er representert ved EBA og Norsk Teknologi, og byggherrene er representert ved Statsbygg, Boligprodusentene og Helse Sør-Øst. I tillegg er alle de viktigste innholdsleverandørene av eksisterende beskrivelses- og kalkylebiblioteker og DAK-leverandørene med i komitearbeidet.

Målsettinger med standarden for BIM objektbibliotek

De overordnede forventingene til den nye standarden er å skape grunnlag for å forbedre forretningsprosesser i næringen gjennom å:

  • Øke effektiviteten, uten å begrense
  • Øke kvalitet og kutte feilkilder
  • Skape grunnlag for bedre og enklere informasjonstilgang
  • Gi markedsmessig positive effekter for de aktørene som tar den i bruk

De konkrete målene med standarden er å:

  • Få på plass biblioteker både i oppstrøms- (DAK-systemer) og nedstrømsapplikasjoner (beskrivelses- og kalkylesystemer) som kan tas i bruk umiddelbart ("out of the box")
  • Støtte objekter både på et generisk og et produktspesifikt nivå
  • Dekke alle byggfagene og -fasene i et livsløpsperspektiv