NS 3420 og buildingSMART

Standard Norge har utabeidet en rapport som gir anbefalinger til hvordan standarden NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner kan viderutvikles slik at den sammsvarer med buildingSMART.

Her kan du laste ned følgende versjoner av rapporten:

  • Hele rapporten om NS 3420 og buildingSMART (4,1 Mb)
  • Rapporten om NS 3420 og buildingSMART uten vedlegg (442 Kb)
  • Kun vedleggene i rapporten om NS 3420 og buildingSMART (3,8 Mb)