God miljøpolitikk gir god økonomi

Mustad Eiendom jobber hardt for å forvalte sine 330 000 kvadratmeter så grønt som mulig. Standarden for miljøledelse, ISO 14001, har vært avgjørende og selskapet har redusert energiforbruket betraktelig. Det gir også positive utslag i regnskapet.

Foto:

Mustad Eiendom er et familieeid selskap med lange tradisjoner. Siden 1875 har selskapet forvaltet eiendom på Lilleaker og Lysaker.

– Mustad har vært på Lilleaker i nesten 150 år og vi er opptatt av å tenke tilsvarende langt inn i fremtiden. Bærekraftighet er derfor avgjørende for hvordan vi driver, sier Olav Line, administrerende direktør i Mustad Eiendom. 

Metodejakten

Mustad Eiendom trengte mer systematikk og kontinuitet i miljøarbeidet sitt. Selskapet var lenge på jakt etter en egnet metodikk. Løsningen ble standarden for miljøledelse, ISO 14001. 

Mustad Eiendom ble ISO 14001-sertifisert av ScanCert i 2016. Line forteller at standarden har vært avgjørende for å systematisere og målrette selskapets arbeid med bærekraft. 

– Miljøarbeid i en virksomhet kan skli ut hvis det ikke systematiseres. Derfor er ISO 14001 et svært nyttig verktøy. Standarden gjør at vi jobber med bærekraft på en helt annen måte enn før. Nå er bærekraft en integrert del av forretningsprosessene våre og vi vurderer miljø og klimarisiko i alle ledd. Om det så gjelder rødlistede arter og laksefiske i Lysakervassdraget, flomberedskap, energibruk eller materialvalg.

Grønt og lønnsomt

Energibruk er en viktig variabel i enhver miljøligning, ikke minst for et eiendomsselskap. Line beskriver effektiviseringen av energibruken som en lavthengende frukt med stort potensial. 

– I løpet av de siste to-tre årene har vi redusert energiforbruket vårt med 15 prosent. Så langt i år er reduksjonen ytterligere 7 prosent.

Miljøeffekten er stor, men de økonomiske besparelsene er enda større. Line anslår at selskapet sparer flere millioner i året på energieffektiviseringen. 

– Og det er ikke snakk om en engangsbesparelse. Vi oppnår et bedre resultat hvert eneste år. Tiltakene vi har gjennomført i forlengelsen av ISO 14001 betaler seg selv og mye mer til.

Mustad Eiendom har et tilsvarende miljøprogram for selskapets avfallshåndtering. Fokuset er å redusere avfallet, men også øke andelen som kildesorteres. 

– Arbeidet er pågående. Først skal vi øke kildesorteringsgraden til rundt 80 prosent. Deretter er målet å øke gjenbruksgraden vår. Vi er innstilt på å tenke mer sirkulært i måten vi driver på, forteller Line. 

Direktørens anbefaling

Line anbefaler alle bedrifter å benytte et ledelsessystem for miljø.

– Alle selskap må ta innover seg utfordringene knyttet til klimakrisen og ressursbegrensninger globalt. Vi kan ikke fortsette med de samme forretningsmodellene. Et ledelsessystem for miljø hjelper oss i omstillingsarbeidet. Vi må omstille oss raskere og det blir enklere om vi systematiserer arbeidet vårt bedre. 

Han understreker viktigheten av å forankre bærekraftsarbeid i bedriftens toppledelse. Han mener det er en forutsetning for å lykkes. 

– Det hjelper ikke å ha ildsjeler uten forankring på toppen. Det er håpløst å forankre arbeidet i organisasjonen hvis det ikke forankres høyt oppe først.

Line påpeker at arbeidet med miljø og bærekraft er en jobb som aldri blir ferdig. Derfor er den årlige oppfølgingsrevisjonen i sertifiseringsordningen svært viktig. 

– Vi blir holdt litt i ørene og det gir oss noe å strekke oss etter. Det gjør oss til en mer bevisst og bedre organisasjon i spørsmål knyttet til bærekraft og miljø.

Olav Line

Fakta

Olav Line er administrerende direktør i Mustad Eiendom.

Mustad Eiendom har forvaltet eiendom på Lilleaker i Oslo i nesten 150 år. Det familieeide selskapet forvalter 330 000 kvadratmeter.

 

Puslespill merket miljø, risiko, ledelse, forbedring, strategi, miljøprestasjon

Om standarden

ISO 14001 er standarden for miljøledelse. Miljøledelse brukes for å regulere virksomheters innvirkning på ytre miljø. Det innebærer at en virksomhet formulerer miljøpolitikk og miljømål for å styre forretningsdriften, gjerne integrert i bedriftens styrings- og ledelsesfunksjoner.