CO2-fangst og -lagring (CCS)

CO2-fangst og -lagring (CCS) ansees å være et viktig verktøy for å nå de globale målene når det gjelder å begrense CO2 i atmosfæren.

Fabrikk lyser opp i mørket og speiler seg i vannet
Foto: Pixabay

Selv om vi reduserer CO2-utslipp fra kraftproduksjon og transportsektoren, vil det alltid finnes store og viktige industrielle prosesser (som stål- og sementproduksjon) som produserer CO2. CCS vil derfor være en viktig bidragsyter når det gjelder kampen mot global oppvarming i flere tiår framover.

Standardene legges til grunn i regelverk og konkrete CCS-prosjekter i Norge og internasjonalt, et eksempel er det norske Langskip-prosjektet.

Internasjonal standardardisering

Eksperter fra over 20 land har forhandlet og utviklet en rekke standarder og tekniske rapporter for hele verdikjeden innenfor CO2-fangst og -transport, og geologisk lagring (CCS). Komiteen ISO/TC 265 har seks forskjellige arbeidsgrupper som utvikler ulike standarder innenfor CCS-området.

Norsk deltakelse

Norske eksperter har en viktig rolle i utvikling av ISO-standardene og en avgjørende rolle for å ivareta norske interesser. Den norske speilkomiteens arbeid er delvis finansiert av Gassnova gjennom CLIMIT-programmet.

Kontaktpersoner

 • Javad Sunde Fahadi

  Javad Sunde Fahadi

  Prosjektleder 474 58 046
 • Truls Petersen

  Truls Petersen

  Leder markedsutvikling, Team bærekraft og helse 970 88 101
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00

Relevante standarder

Se alle produkter