IT-sikkerhet og personvern

Mange har opplevd at det de har lagret på en datamaskin blir borte, og noen opplever at andre skaffer seg tilgang til deres informasjon. Det kan til og med hende at noen overtar identiteten din. Det er verken hyggelig eller enkelt å rydde opp i. Noen ganger skyldes det feil ved maskiner, andre ganger ved nettverk. Iblant kan menneskelige feil spille en rolle, og noen ganger blir en utsatt for bevisste angrep.

Dataskjermer på rekke med kode
Foto: iStock

Standardene i ISO/IEC 27000-serien har til hensikt å sikre virksomheters informasjon og å ha et system for dette.

Etter hvert som enkeltpersoner, organisasjoner og samfunnet gjør seg mer avhengig av fungerende IT-systemer, er det viktig at vi har et bevisst forhold til alle mulige trusler som medfører andre virkninger enn de vi vil ha.

Det er viktig at all IT-bruk er sikker. Utstyr styres av IT-systemer, penger utveksles ved hjelp av IT-systemer og beslutninger støttes av IT-systemer osv. Vi ønsker at dette kan gjennomføres uten at systemene brytes ned og uvedkommende overtar og lar systemene utføre oppgaver de ikke var tiltenkt.

Dette er noen av spørsmålene Standard Norge er engasjert i når det gjelder standardiseringsarbeidet på IT-sikkerhetsområdet.

Ledelsessystem for IT-sikkerhet

Standardene i ISO/IEC 27000-serien har til hensikt å sikre virksomheters informasjon og å ha et system for dette.

Etablering og implementering av et ledelsessystem for informasjonssikkerhet i en organisasjon påvirkes av organisasjonens behov og mål, sikkerhetskrav, de organisatoriske prosessene som benyttes, samt størrelsen og strukturen på organisasjonen. Alle disse påvirkende faktorene forventes å endre seg over tid.

Et ledelsessystem for informasjonssikkerhet bevarer konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten til informasjon ved å benytte en risikostyringsprosess, og dette gir tillit hos interesseparter ved at risikoer er tilstrekkelig håndtert.

Flere av standardene i ISO/IEC 27000-serien er oversatt til norsk. Du kan kjøpe enkeltvise standarder eller vår standardsamling som inneholder et utvalg av de mest sentrale standardene i serien.

Blant de mest sentrale standardene i serien er:

 • NS-EN ISO/IEC 27000
  Holder rede på sammenhengene mellom standardene og begreper som benyttes i serien. Denne kan være en god start for å få oversikt.
 • NS-ISO/IEC 27001
  Stiller krav til etablering, implementering, vedlikehold og kontinuerlig forbedring av et ledelsessystem for informasjonssikkerhet. Dette er standarden som det kan sertifiseres i forhold til, og resten av serien er en utdypning og veiledning i forhold til denne standarden. Les mer om NS-EN ISO/IEC 27001
 • NS-EN ISO/IEC 27002
  Gir god praksis i forhold til hva en bør gjøre, hva en bør vurdere og hva en bør ha på plass.
 • NS-ISO/IEC 27003
  Skisserer mulige strategier for å iverksette en prosess for å innføre et ledelsessystem for informasjonssikring.
 • NS-ISO/IEC 27004
  Hjelper til med hvordan man måler tilstanden før, under og etter innføringen av sikringstiltak.
 • NS-ISO/IEC 27005
  Omhandler risikostyring av informasjonssikkerhet.

Kontaktpersoner

 • Lars Erik Jensen

  Lars Erik Jensen

  Fag- og personalleder, Team samferdsel, logistikk og digitalisering 926 60 390
 • Emanuela Rokke

  Emanuela Rokke

  Leder markedsutvikling, Team samferdsel, logistikk og digitalisering 994 98 028
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00

NS-EN ISO/IEC 27001

Se alle produkter

NS-EN ISO/IEC 27000

Se alle produkter

NS-EN ISO/IEC 27002

Se alle produkter

NS-ISO/IEC 27003

Se alle produkter

NS-ISO/IEC 27004

Se alle produkter

NS-ISO/IEC 27005

Se alle produkter

Standardsamling

Se alle produkter

Kurs i ISO/IEC 27001 Informasjonssikkerhet

Få kunnskap om hvordan du kan jobbe systematisk med styring av informasjonssikkerheten i din virksomhet. Kurset tar utgangspunkt i 2022-versjonen med tanke på endringer i kategorisering i Annex A.

Les mer og meld deg på

Kurs i ledelsessystem for kunstig intelligens (ISO/IEC 42001) i helsesektoren

Lær å implementere og vedlikeholde et ledelsessystem for kunstig intelligens i din virksomhet for å sikre krav og ansvarlighet. Kurset er i hovedsak rettet mot helsesektoren, men andre kan også dra nytte av kurset.

Les mer og meld deg på

Relevante standarder

Se alle produkter