Forskning + standarder = samfunnsnytte

Standardisering bidrar til at kunnskap fra forskning kommer til nytte og blir et samfunnsgode.

Flere personer i et møterom
Foto: Standard Norge/Nicolas Tourrenc

Gjennom EUs forskningsprogram Horisont Europa henvises det til standardisering i flere utlysninger. Horisont Europa er ment som et «impact»-drevet program, og standardisering bidrar til effektiv spredning av forskningen og motvirker at forskningsresultater i verste fall blir liggende i en skuff.

Standard Norge samarbeider med Forskningsrådet om verktøy og kunnskap som kan hjelpe det nasjonale støtteapparatet knyttet til Horisont Europa.

Hvordan inkludere standardisering i et forskningsprosjekt

 • Få tilgang til beste praksis i ulike sektorer på en effektiv måte
 • Delta i et pågående standardiseringsprosjekt
 • Bli med eller ta initiativ til et nytt standardiseringsprosjekt

En viktig tilleggseffekt av tilknytning til standarder og standardisering er tilgang til nettverk av fageksperter, enten i en eksisterende standardiseringskomité eller ved å opprette en ny. Dette gjelder nettverk både nasjonalt og internasjonalt.

Horizon Standardization Booster

EU har etablert en Horizon Standardization Booster der du kan få svar på spørsmål og få råd og tips i søknadsprosesser. HSBooster gir eksperttjenester til europeiske forskningsprosjekter og har som mål å styrke samfunnsnytten til prosjektene gjennom standardisering. Initiativet skal fasiliterer dialogen mellom Horizon 2020 og Horizon Europe Research & Innovation prosjekter og standardiseringen i Europa.

Se informasjon om Horizon Standardization Booster.

Code of Practice on standardization in the European Research Area

Kunnskapen om hvordan standardiseringsprosessen fungerer er lav blant mange forskere​. Med en egen «Code of practice on standardisation in the european research area» ønsker EU å vise hvordan ny kunnskap kan få får økt verdi gjennom standardisering​. Denne «Code of practice» baserer seg på en egen «scoping study» med 40 prosjekter som case studies og inneholder anbefalinger rettet både mot universiteter og offentlig forskningsorganisasjoner, konkrete forskningsprosjekter og andre.

På EUs nettsider kan du laste ned dokumentet Code of Practice on standardization in the European Research Area.

Det er også mulig å finne informasjon om forstudien Scoping study for Code of practice on standardization for researchers”.

Kurs i standardisering

Er du eller din virksomhet interessert i å lære mer om standardisering og hvordan man lager en standard tilbyr vi egne gratis kurs i standardisering.

EU-kommisjonens spørreundersøkelse om standardisering - ESPS

EU-kommisjonen inviterer virksomheter og bransjeorganisasjoner til å gi sine svar i European Standardisation Panel Survey (ESPS). Målet med undersøkelsen er å støtte implementeringen av forsknings- og innovasjonsresultater (FoU) gjennom standardisering. 

Les mer om spørreundersøkelsen

Kontaktpersoner

 • Sofie Ivara Nicolaissen

  Sofie Ivara Nicolaissen

  Leder markedsutvikling, Team byggteknikk og kontrakter 980 94 376
 • Camilla Haugen

  Camilla Haugen

  Prosjektleder med markedsansvar for fiskeri og havbruk 922 68 868
 • Truls Petersen

  Truls Petersen

  Leder markedsutvikling, Team bærekraft og helse 970 88 101
 • Emanuela Rokke

  Emanuela Rokke

  Leder markedsutvikling, Team samferdsel, logistikk og digitalisering 994 98 028
 • Hanne Gjesteland Wells

  Hanne Gjesteland Wells

  Direktør Bygg, anlegg og kontrakter 975 56 396
 • Åse Lunde

  Åse Lunde

  Direktør Energi, bærekraft og teknologi 928 48 318
 • Marit Sæter

  Marit Sæter

  Direktør Kommunikasjon 970 27 956