EU-kommisjonens spørreundersøkelse om standardisering - ESPS

EU-kommisjonen inviterer virksomheter og bransjeorganisasjoner til å gi sine svar i European Standardisation Panel Survey (ESPS). Målet med undersøkelsen er å støtte implementeringen av forsknings- og innovasjonsresultater (FoU) gjennom standardisering. OBS: Kort frist!

Publisert
kvinne bruker laptop

Undersøkelsen fra EU-kommisjonen, European Standardisation Panel Survey (ESPS), ble publisert på Verdens standardiseringsdag og har svarfrist 31. desember.

Undersøkelsen har som mål å identifisere industriens etterspørsel etter standarder, bidra til å vurdere hvordan rammeprogrammer for Forskning og Innovasjon imøtekommer behovene, og øke bevisstheten om betydningen av standardisering. Undersøkelsen er i hovedsak rettet mot bedrifter og næring- og bransjeorganisasjoner.

Les mer om undersøkelsen og gi dine svar