Sommerjobb

Standard Norge tilbyr sommerjobb for studenter ved bachelor- og masterprogram innenfor flere fagområder.

Fire studenter dskuterer foran PC
Foto: Istock

En sommerjobb i Standard Norge innebærer stort ansvar og selvstendige arbeidsoppgaver. Du vil få innsikt i hvordan standarder lages og brukes nasjonalt og i våre internasjonale nettverk (CEN og ISO). 

Arbeidsoppgavene kan for eksempel være knyttet til:

  • utredning for utvalgte markedsområder
  • støtte i ulike standardiseringsprosjekter
  • kvalitetssikring og aktualitetssjekk av standarder

Ved å jobbe med standardisering kommer du i kontakt med ulike ekspert- og fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt og blir oppdatert om de siste teknologiske nyvinninger. 

Om oss

Standard Norge utvikler standarder innenfor de fleste bransjer i tett samarbeid med bransjene selv. Vi har stor aktivitet innenfor bygg, anlegg og eiendom, petroleumsindustri, kvalitet, sikkerhet, miljø, klima, energi og informasjonsteknologi. Vi har et sterkt internt fagmiljø og deltar aktivt i internasjonale nettverk.

Vi har et trivelig arbeidsmiljø med kompetente og dedikerte medarbeidere.
Standard Norge holder til på Lilleaker i Oslo og har ca. 70 ansatte.

Kontaktinformasjon

Kontakt vår HR-avdeling angående sommerjobb: hr@standard.no

Skriftlig søknad med CV om sommerjobb kan sendes per e-post innen utgangen av mars. 

Møt studenter på sommerjobb