Styret

Styret i Standard Online består av følgende personer:

Styreleder
Jacob Mehus
Administrerende direktør, Standard Norge

Nestleder
Leif Aanensen
Administrerende direktør Norsk, Elektroteknisk Komite

Styremedlem
Shiraz Abid
Salgsdirektør, ICE

Styremedlem
Ann-Kristin Vasseljen
Lydbokforlaget, Forlagssjef

Styremedlem
Anne Gretland
Group CEO, Fotoware

Ansattes representant (observatør)
Robin Mathisen
Senior Account Manager, Standard Online