Person som vasker et blankt gulv

Ny Norsk Standard for renhold i helse- og omsorgstjenestene

En ny Norsk Standard, NS 6600, beskriver krav til renhold i helse- og omsorgsinstitusjoner. 27. oktober inviterte vi til frokostmøte hvor standarden ble lansert. Her kan du se opptak av frokostmøtet og presentasjonene som ble holdt.

Ledelsesverktøy

Standarden NS 6600 Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenester er et ledelsesverktøy som retter seg mot ledere i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som har ansvar for renhold. Dokumentet er bygget opp på samme måte som de andre kjente ledelsesstandardene ISO 9001 for kvalitet og ISO 14001 for miljø.

Hensikten med standarden er å:

 • redusere risikoen for smittespredning og helsetjenesteassosierte infeksjoner
 • sikre samarbeidet mellom renhold, smittevern og virksomheten ellers
 • beskrive og sikre kvalitetskrav til renhold i helse- og omsorgsinstitusjoner
 • bidra til ivaretakelse og vedlikehold av bygg og overflater
 • ivareta inneklima

NS 6600 er bygget rundt prinsippet om kontinuerlig forbedring og kvalitetsarbeid, og standarden understøtter forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. I dokumentet er ulike aspekter ved renhold som for eksempel organisering og ledelse, planlegging, utførelse, kontroll og forbedring omhandlet med både krav og anbefalinger.

Bygger på renholdsstandarden

Dokumentet bygger på NS-INSTA 800-1, men stiller i tillegg krav knyttet til:

 • Renhetsnivåer i ulike rom i helse- og omsorgsinstitusjoner
 • Frekvensen av renhold
 • Renholdsutstyr
 • Smitteverntiltak (håndhygiene, engangshansker og arbeidstøy)
 • Utførelse av renhold
 • Kvalitetskontroll av renhold (både visuell kontroll og kontroll av ikke synlig kontaminering)
 • Avvik og korrigerende tiltak

Standarden er utarbeidet av den norske standardiseringskomiteen SN/K 578 Renhold i pasientnære omgivelser. Komiteen har bestått av representanter fra helseforetak (både helsepersonell og fagansvarlige for renhold), kommuner, næringsliv, arbeidstakerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og brukerutvalg.

Video

Her kan du se opptak av frokostmøtet.

Presentasjoner

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Marit Kveine Nygren per e-post.

Sist oppdatert: 2023-02-13

NS 6600:2021

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenesten

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-09-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Kurs i NS 6600 – Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenesten

Kurs

NOK 5 800,00 (eks. mva)

Kurs i NS 6600 – Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenesten,27.04.23, Fornebu

Tid: 2023-04-27Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

NOK 1 321,00 (eks. mva)

Rengjøringskvalitet - Del 1: System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang