Nye utgaver av NEK 439-A og NEK 439-C tilgjengelig

NEK 439 er en standardserie i tre deler som gir retningslinjer og spesifikasjoner for konstruksjon, testing og installasjon av lavspente koblingsanlegg for å sikre sikkerhet og pålitelighet. Nye utgaver av del A og del C er nå tilgjengelig i vår nettbutikk.

Publisert
Forside NEK 439
Foto: NEK

Standardserien NEK 439 er basert på den internasjonale standarden IEC 61439 som omhandler lavspente koblingsanlegg og -tavler. Det er NEK 439-A Generelle krav til og utforming av lavspenningstavler, og NEK 439-C Spesifikasjon av elektriske lavspenningstavler, som nå har kommet i nye utgaver. Ny versjon av NEK 439-B Elektriske lavspenningstavler for spesielle formål, er forventet i løpet av 2024.

Standardserien for lavspenningstavler og kanalskinnesystem – NEK 439

Installasjonsstandarden NEK 400 stiller krav om at elektriske lavspenningstavler og kanalskinnesystem skal være bygget i henhold til NEK 439. Normen vil videre utgjøre et viktig kontraktsmessig underlag for bestilling av tavler. Dette sikrer at leveransen er i samsvar med anerkjente nasjonale og internasjonale krav.

Standardserien NEK 439 har tre deler:

Del A – Generelle krav til og utforming av lavspenningstavler

NEK 439-A inneholder generelle krav til elektriske lavspenningstavler, inkludert de spesifikke kravene for tavler som skal betjenes av henholdsvis «sakkyndige personer» og «ikke-sakkyndig personer». Normen danner basis for bygging av elektriske lavspenningstavler og er uunnværlig for tavlebyggere. For byggherrer og brukere av tavler for industri-installasjon, næringsbygg og forretningslokaler vil del A sammen med del C være svært nyttig

Del B – Elektriske lavspenningstavler for spesielle formål

NEK 439-B består av NEK EN 61439-serien som inneholder supplerende krav til elektriske lavspenningstavler for spesielle formål eller som skal installeres i spesielle omgivelser. Dette inkluderer tavler for byggeplasser, offentlige elnett, campingplasser, marinaer og ladestasjoner for elektriske biler. Del B inneholder NEK EN 61439, del 4, 5, 6 og 7.

Del C – Spesifikasjon av elektriske lavspenningstavler

NEK 439-C beskriver hvordan en elektrisk lavspenningstavle bør spesifiseres. Del C gir fyldig veiledning om hvordan tavler kan spesifiseres og er nyttig for byggherrer, installatører og rådgivende ingeniører. Del C inneholder NEK IEC 61439, del 0.

For mer informasjon, se vår fagside om NEK 439-serien

Relevante standarder

Se alle produkter

Trykket bok

Se alle produkter