Ny utgave av SN-NSPEK 3031 Bygningers energiytelse

SN-NSPEK 3031 gir metoder for en helhetlig analyse og optimalisering av alt fra bygningskropp, avansert ventilasjon og varmepumpe, via termiske solfangere til solceller-systemer og lokale vindturbiner. Nå er det utgitt en ny utgave av spesifikasjonen.

Publisert
Bygning med lysende vinduer i mørke
Foto: Fotogruppa ved Sollerudstranda skole

SN-NSPEK 3031 Bygningers energiytelse – Beregning av energibehov og energiforsyning gir regler for å beregne bygningers energibehov, behovet for levert energi til bygningen og eksportert energi til energinettet.

Ettersom byggteknisk forskrift krever at alle som skal bygge hus over en viss størrelse skal gjøre energiberegning for bygget, er dette et nyttig dokument både for prosjekterende og rådgivende ingeniører. SN-NSPEK 3031 har elementer som ivaretar både egenproduksjon av energi, klimagassutslipp og energikostnadsberegninger. Det kan brukes både på eksisterende enkle boliger og avanserte yrkesbygg med kompliserte tekniske systemer. Den kan også brukes til å finne ut hvordan energi utveksles til nettet og kjøpes fra nettet.

Endringer i den nye utgaven

Endringene for 2023 sammenlignet med 2021-utgaven er følgende:

  • Forenkling av tillegg D
  • Væske/varmepumpeytelse er justert under dellast i tillegg K
  • Justerte settverdier for vinkling av solcellerpaneler i tillegg P
  • Endring i tabeller P.3 merknad og P.4 og formel P.7 i tillegg P
  • Det er tilført til et nytt informativt tillegg V Batterier

SN-NSPEK 3031:2023 erstatter SN-NSPEK 3031:2021.

Les mer om SN-NSPEK 3031 på fagsiden

SN-NSPEK 3031

Se alle produkter