Ny Norsk Standard for verdivurdering av trær

Den nye standarden NS 3846 inneholder en ny metode for å beregne det økonomiske tapet ved skading eller felling av trær. Standarden er spesielt nyttig for eiere som får treet sitt skadet eller felt av andre og er tilpasset norske forhold.

Publisert
Trær mot himmelen
Foto: Standard Norge

Saker om ulovlig skade eller felling av trær havner ofte i konfliktråd eller rettsvesenet. En verdivurdering av treet er da viktig for å etablere et grunnlag for tapets omfang. Dette kan være trær i offentlige grøntarealer, gatetrær eller trær i private hager. 

NS 3846 bidrar til å sette søkelyset på biologisk mangfold ved å synliggjøre tapene når et tre skades eller felles. Trær som har vokst over mange år bidrar med mange verdier til omgivelsene, noe som er lett å glemme i diskusjoner om ønsket sol på terrassen. Standarden ivaretar dette og vurderingsmetoden skal gi en realistisk erstatningssum som tilsvarer eierens tap.

Til høsten inviterer vi til Standard Morgen for å diskutere og utforske hvordan denne standarden kan brukes i praksis (dato kommer). 

Bakgrunn for standarden

NS 3846 tar utgangspunkt i den danske normen VAT19 – Værdisætning af træer. VAT er allerede et godt brukt verktøy i Norge, men metoden i NS 3846 er spesielt tilpasset norske forhold med aspekter som er relevante for vårt biologiske mangfold.

Standarden skal bidra til å forenkle og effektivisere vurderingene til fagpersoner og i større grad enn tidligere, sikre en objektiv metode for verdivurderinger. 

Les mer om standarden her

Relevante standarder

Se alle produkter

Benytt deg av årets sommerkampanje

Sommerkampanjen vår er i gang, og du får nå rabatt på både standarder og samlinger som legges til i abonnement, samt på våre kurs.

Les mer om sommerkampanjen