Ny NEK 700 lanseres med 25 % rabatt

NEK 700 Informasjonsteknologi er en standardserie som angir kravene til et ekom-anlegg. Myndighetene ved Nkom angir NEK 700 som metode for å tilfredsstille kravene i ekom-forskriften. Standardserien lanseres i oppdatert og revidert utgave på Eliaden 29. mai – og du får messetilbud på 25 % allerede i dag.

Publisert
NEK 700-serien omslag
Foto: NEK

Standardserien NEK 700 Informasjonsteknologi er lansert i ny utgave. NEK 700 danner fundamentet for planlegging og bygging av kabelinstallasjoner i ekom-anlegg. Myndighetene setter gjennom ekom-forskriften kvalitetskrav til ekom-installasjoner. 

NEK 700-serien omhandler kabling for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer for tele, data og TV. Serien består av tre deler:  

  • NEK 701 Felles kablingssystemer 
  • NEK 702 Installasjon av kabling 
  • NEK 703 Anlegg og infrastruktur i datasentre 

NEK 700 oppfyller kvalitetskrav

Kravene tilsier at en installasjon av et ekom-nett skal være fagmessig utført og ha en tilfredsstillende kvalitet. Samtidig må det også tas hensyn til hva nettet skal brukes til, hvilke nett som skal tilkobles og hvilke krav dette gir for overføring. 

– Nkom stiller krav til at man bruker en standard eller kan dokumentere at anlegget er bygget med tilsvarende kvalitet, sier Svein Roar Jonsmyr, senioringeniør i Nkom. – Om man legger NEK 700 serien til grunn for installasjonen vil den tilfredsstille Nkoms krav til kvalitet. Installatør og anleggseier har ikke anledning til å avtale dårligere kvalitet på anlegget enn det kravene i standardene tilsier.

Krav til kompetanse

Det er ikke et krav at hver enkelt montør hos en ekom-installatør skal være sertifisert. Imidlertid er det et krav fra myndighetene at virksomheten har minst én kvalifisert person i 100 % stilling. Den kvalifiserte personen vil ha ansvar for alt det faglige arbeidet i bedriften. Kriteriene for å være kvalifisert personell innebærer både formell utdannelse og relevant praksis. 

– Det er strenge krav for å bli kvalifisert personell (KP) i en ekom-virksomhet. Vedkommende bærer totalansvaret for ekom-installasjoner bedriften foretar. Dette innebærer kompetansen til montører og kvaliteten på anlegget virksomheten installerer. Når virksomheten baserer seg på metoder som er beskrevet i NEK 700 er dette en enkel vei for KP til å sikre riktig kvalitet. Installatøren kan fritt velge å bruke andre metoder, men da må han eller hun finne et alternativ som er bedre eller tilsvarende NEK 700, sier Jonsmyr.

Tilsyn av ekom-anlegg

En viktig del av Nkoms ansvar er å foreta tilsyn av ekom-installasjoner. Hensikten er å avdekke mangler i forhold til myndighetenes krav om god teknisk kvalitet i ekom-nettet. En viktig garanti for at installasjonen er i tråd med forskrift og kravene i NEK 700 er samsvarserklæringen. Denne skal alltid utstedes etter fullført installasjon, og er en dokumentasjon på anleggets kvalitet.

Samsvarerklæringen er et viktig juridisk dokument ved eventuelle tvister. Dersom installatør-virksomheten ikke oppfyller kravene i autorisasjonsforskriften eller annet lovverk kan man i ytterste konsekvens miste autorisasjonen. 

– Når vi foretar tilsyn legger vi alltid NEK 700 til grunn. Våre erfaringer er at standarden gir et godt grunnlag for å avdekke avvik fra reglene i ekom-forskriften. Noe av det første som blir gjort er å sjekke at samsvarserklæring for anlegget er på plass, og i tvilstilfeller blir også oppdragsgiver kontaktet. Hensikten med våre tilsyn er å kontrollere at installasjonene tilfredsstiller bredbåndsutbyggingsloven og ekom-forskriften, sier Svein Roar Jonsmyr.

Få lanseringstilbud allerede i dag – 25 % rabatt

Ny NEK 700:2024 lanseres på Eliaden – besøk vår stand og benytt deg av vårt lanseringstilbud. Eliaden er den største messen for den elektrotekniske bransjen og holdes 28. til 30. mai på Nova Spektrum i Lillestrøm. På messen lanseres den nye versjon av NEK 700 på et seminar som også sendes som webinar fredag 31. mai – se agenda og meld deg på her. Besøk vår stand B04-27!

Standard Online har stand på messen sammen med NEK hvor vi har eksemplarer av alle delene av NEK 700:2024 til gjennomsyn og salg for besøkende. Vi har også et godt messetilbud på 25 % rabatt på alle deler av den nye 2024-utgaven av serien – både trykkede utgaver, online versjon (enkeltkjøp) og abonnement (første års pris). Tilbudet varer til 2. juni.

Benytt deg av abonnementstilbudet ved å kontakte vår salgsavdeling på salg@standard.no eller 67 83 87 00. 

Enkelkjøp eller trykket utgave

Lanseringstilbudet på 25 % rabatt gjelder også på enkeltkjøp av NEK 700:2024, både trykket og online versjon. Bruk rabattkoden mai24 i nettbutikken.

Les mer om NEK 700

NEK 700

Se alle produkter

NEK 700 Trykket bok

Se alle produkter

NEK 701

Se alle produkter

NEK 701 Trykket bok

Se alle produkter

NEK 702

Se alle produkter

NEK 702 Trykket bok

Se alle produkter

NEK 703

Se alle produkter

NEK 703 Trykket bok

Se alle produkter