Ledelsessystemer for dokumentasjon – nå på norsk

NS-ISO 30301 fastlegger mål og retningslinjer for bruk av et ledelsessystem for dokumentasjon som bidrar til å sikre og forvalte viktig informasjon for virksomheten. Standarden er til nytte for alle typer virksomheter og ble nylig utgitt på norsk.

Publisert
Flere personer i et møterom
Foto: Standard Norge/Nicolas Tourrenc

Opprettelse og forvaltning av dokumentasjon er en vesentlig del av enhver organisasjons aktiviteter, prosesser og systemer. Dokumentasjon legger til rette for effektivitet, ansvarlighet, risikostyring og virksomhetskontinuitet i organisasjonen.

Innføring av retningslinjer og mål for dokumentasjon sikrer at pålitelig informasjon om forretningsaktiviteter blir opprettet, forvaltet og gjort tilgjengelig for dem som trenger det, så lenge det kreves. Det bidrar også til å sikre åpenhet om og sporbarhet av beslutninger som tas av den ansvarlige ledelsen, og erkjennelse av offentlige interesser.

I samsvar med andre standarder for ledelsessystemer

NS-ISO 30301 Ledelsessystemer for dokumentasjon har samme struktur, termer, definisjoner og kjernetekst som andre ledelsessystemstandarder. Det gjør det enklere for virksomhetene å bruke flere slike standarder sammen, f.eks. NS-EN ISO 9001 (kvalitetsledelse)NS-EN ISO 14001 (miljøledelse) og NS-ISO/IEC 27001 (IT-sikkerhet).

Termen «dokumentert informasjon» er en av kjernetermene i ledelsessystemstandardene. Krav knyttet til dokumentert informasjon er gitt i 7.5 i alle ledelsessystemstandarder. NS-ISO 30301 kan, i tillegg til at det utgjør et ledelsessystem i seg selv, støtte organisasjoner som skal implementere kravene til dokumentert informasjon fra andre ledelsessystemer.

Standardene i NS-ISO 30300-serien

NS-ISO 30301 er en av tre standarder om informasjon og dokumentasjon:

  • NS-ISO 30300 Informasjon og dokumentasjon — Dokumentasjonsforvaltning — Kjernebegreper og terminologi
  • NS-ISO 30301 Informasjon og dokumentasjon — Ledelsessystemer for dokumentasjon — Krav
  • NS-ISO 30302 Informasjon og dokumentasjon — Ledelsessystemer for dokumentasjon — Retningslinjer for implementering

Les mer om NS-ISO 30300-serien

Relevante standarder

Se alle produkter