Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer – nå på norsk

NS-EN ISO 3834-serien består av fem deler og setter krav til kvalitetskontroll for sveising av metalliske materialer. Standardene ble revidert i 2021, og nå er del 2 til 5 oversatt til norsk.

Publisert
Smeltesveising av metalliske materialer
Foto: iStock

Standardserien setter krav til kvalitetskontroll for sveising av metalliske materialer for å sikre at tilvirkningsprosessene er gjennomført på en effektiv måte og at nødvendig kontroll er utført i alle stegene.

Tidlig kontroll er viktig

For å få feilfrie produkter og tjenester er det viktig å gjennomføre kontroll tidlig i prosjekteringen, under materialvalg, tilvirkning og påfølgende inspeksjon. NS-EN ISO 3834-serien identifiserer tiltak som kan brukes i forskjellige situasjoner under tilvirkningsprosessen.

Bruk av standardene kan redusere dokumentasjon i prosjekter som spesifiserer krav til kontroll av sveisekvalitet når både kunde og leverandør forholder seg til samme krav og samme regelverk.

Revidert og oversatt

De fem delene i standardserien ble revidert i 2021. Det ble gjort redaksjonelle endringer, og henvisninger til andre standarder er oppdatert. Punktet om kalibrering og validering av måle-, inspeksjons- og prøvingsutstyr ble skrevet om.

Del 2 til 5 er oversatt til norsk, og del 1 planlegges å oversettes i løpet av høsten 2023.

Del 6 av serien som skal angi retningslinjer for implementeringen av ISO 3834, er nå under utvikling og planlegges å bli publisert i september 2023.

Se oversikt over alle delene på fagsiden

Relevante standarder

Se alle produkter