Standarder for kulde- og varmepumpeinstallasjoner (RIV)

Under finner du oversikt over standarder for kulde- og varmepumpeinstallasjoner. Standardene kan kjøpes enkeltvis eller legges til i et abonnement på web.

Ta gjerne kontakt med oss på salg@standard.no dersom du trenger hjelp til å sette opp abonnementet ditt.

Relaterte standarder

NS-EN 378-1: Kuldeanlegg og varmepumper — Sikkerhets- og miljøkrav — Del 1: Grunnleggende krav, definisjoner, klassifisering og vurderingskriterier.

NS-EN 378-2: Kuldeanlegg og varmepumper - Sikkerhets- og miljøkrav - Del 2: Utforming, bygging, prøving, merking og dokumentasjon.

NS-EN 378-3: Kuldeanlegg og varmepumper — Sikkerhets- og miljøkrav — Del 3: Oppstillingssted og personvern.

NS-EN 378-4: Kuldeanlegg og varmepumper — Sikkerhets- og miljøkrav — Del 4: Drift, vedlikehold, reparasjon og gjenbruk.

NS-EN 378: Veiledning til NS-EN 378-serien fra 2016 — Kuldeanlegg og varmepumper — Sikkerhets- og miljøkrav.

NS-EN 378- serien for kuldeanlegg og varmepumper: Standardsamling (Elektronisk) som inneholder NS-EN 378- serien for kuldeanlegg og varmepumper, del 1-4.