Generelle standarder for rådgivende ingeniør VVS (RIV)

Under finner du oversikt over de generelle standardene. Standardene kan kjøpes enkeltvis eller legges til i et abonnement på web.

Ta gjerne kontakt med oss på salg@standard.no dersom du trenger hjelp til å sette opp abonnementet ditt.

Relaterte standarder

NS-EN ISO 50001: Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning (ISO 50001:2018)

Juridiske standarder for bygg og anlegg: Standardsamling som inneholder NS 3405, NS 3405.P241, NS 3418, NS 3450, NS 8400, NS 8401, NS 8402, NS 8403, NS 8404, NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8409, NS 8410, NS 8415, NS 8416, NS 8417 og NS 8430, samt tilhørende blanketter.

Juridiske standarder for bygg og anlegg: Standardsamling (Elektronisk) som inneholder NS 3405, NS 3405.P241, NS 3418, NS 3450, NS 8400, NS 8401, NS 8402, NS 8403, NS 8404, NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8409, NS 8410, NS 8415, NS 8416, NS 8417 og NS 8430.

NS 8401: Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag.

NS 3450: Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold.

NS 3420-0: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del 0: Orientering.

NS 3420-1: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 1: Fellesbestemmelser.

NS 3420-2: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del 2: Inndeling, innhold og stikkordliste.

NS 3420-BM: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del BM: Ventilasjonstekniske systemer.

NS 3420-V: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del V: Ventilasjonsinstallasjoner.

NS 3420-Y: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del Y: Spesielle tekniske installasjoner og anlegg.