Standarder for trekonstruksjoner

Under finner du oversikt over standarder for trekonstruksjoner. Standardene kan kjøpes enkeltvis eller legges til i et abonnement på web.

Ta gjerne kontakt med oss på salg@standard.no dersom du trenger hjelp til å sette opp abonnementet ditt.

Relevante standarder

Eurokode 5 Standardsamling (Elektronisk) - Inneholder alle standarder innenfor Eurokode 5 - Prosjektering av trekonstruksjoner

Eurokode 8 Standardsamling (Elektronisk) - Inneholder alle standarder innenfor Eurokode 8 - Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning

NS 3516 - Utførelse av lastbærende trekonstruksjoner

NS-EN 338 - Konstruksjonstrevirke - Fasthetsklasser

NS-EN 14080+NA - Trekonstruksjoner - Limtre og limt laminert heltre - Krav

NS-EN 14081-1+A1 - Trekonstruksjoner - Styrkesortert konstruksjonstrevirke med rektangulært tverrsnitt - Del 1: Generelle krav

NS 3420-BE+AC2 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del BE: Bygningselementer

NS 3420-BW - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del BW: Seksjoner av byggverk

NS 3420-Q+AC - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del Q: Tømrerarbeider

NS 3420-R+AC2 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del R: Montasje- og innredningsarbeider