Standarder for murkonstruksjoner

Under finner du oversikt over standarder for murkonstruksjoner. Standardene kan kjøpes enkeltvis eller legges til i et abonnement på web.

Ta gjerne kontakt med oss på salg@standard.no dersom du trenger hjelp til å sette opp abonnementet ditt.

Relaterte standarder

Eurokode 6 Standardsamling (Elektronisk) - Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 6 - Prosjektering av murkonstruksjoner.

NS 3420-N - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del N: Mur- og flisarbeider