Standarder for betongkonstruksjoner

Under finner du oversikt over standarder for betongkonstruksjoner. Standardene kan kjøpes enkeltvis eller legges til i et abonnement på web.

Ta gjerne kontakt med oss på salg@standard.no dersom du trenger hjelp til å sette opp abonnementet ditt.

Relaterte standarder

Eurokode 2 Standardsamling (Elektronisk) - Inneholder alle standarder for prosjektering av betongkonstruksjoner i Eurokode 2.

Eurokode 4 Standardsamling (Elektronisk) - Inneholder alle standarder for prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong i Eurokode 4.

Eurokode 8 Standardsamling (Elektronisk) - Inneholder alle standarder for prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning i Eurokode 8.

NS-EN 206:2013+A2:2021+NA - Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar for betong.

NS-EN 13670:2009+NA - Utførelse av betongkonstruksjoner.