Grunnleggende standarder (RIB)

Under finner du oversikt over de grunnleggende standardene. Standardene kan kjøpes enkeltvis eller legges til i et abonnement på web.

Ta gjerne kontakt med oss på salg@standard.no dersom du trenger hjelp til å sette opp abonnementet ditt.

Relaterte standarder

Juridiske standarder for bygg og anlegg - Standardsamling som inneholder følgende standarder: NS 3405, NS 3405.P241, NS 3418, NS 3450, NS 8400, NS 8401, NS 8402, NS 8403, NS 8404, NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8409, NS 8410, NS 8415, NS 8416, NS 8417 og NS 8430, samt tilhørende blanketter. Standardsamling P-801

Juridiske standarder for bygg og anlegg - Elektronisk standardsamling inneholder følgende standarder: NS 3405, NS 3405.P241, NS 3418, NS 3450, NS 8400, NS 8401, NS 8402, NS 8403, NS 8404, NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8409, NS 8410, NS 8415, NS 8416, NS 8417 og NS 8430.

NS 3450 - Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold

NS 3418 - Konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag - Struktur og innhold

NS 3420-0+AC - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 0: Orientering

NS 3420-1 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 1: Fellesbestemmelser

NS 3420-2+AC - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 2: Inndeling, innhold og stikkordliste

NS 3420-CD+AC - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del CD: Miljøsanering, demontering og riving

NS 3420-CH - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del CH: Hulltaking og slissing

NS 3420-CU - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del CU: Sanering av sopp og skadedyr

NS 3420-D - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del D: Undersøkelser, registreringer og kontroll

NS 3420-BE+AC - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del BE: Bygningselementer

NS 3420-BW - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del BW: Seksjoner av byggverk

NS 3420-Q+AC - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del Q: Tømrerarbeider

NS 3420-R+AC - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del R: Montasje- og innredningsarbeider

NS 3940 - Areal- og volumberegninger av bygninger

Veiledning til NS 3940 - arealbetegnelser bolig - Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av boliger. En veileder basert på NS 3940:2012 - P704

Veiledning til NS 3940 - utleieareal næringsbygg - Veiledning for beregning av utleieareal i næringsbygg. En veileder basert på NS 3940:2012 - P696

NS 3451 - Bygningsdelstabell og systemkodetabell for bygninger og tilhørende uteområder

NS 8404 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for uavhengige kontrolloppdrag

NS 3901 - Krav til risikovurdering av brann i byggverk

NS 8353 - Teknisk produktdokumentasjon - Byggetegninger - Krav til DAK-manualer

NS 3456 - Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger og tilhørende uteområder (FDVU-dokumentasjon)

Eurokode 0 + 1 - Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 0: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner, og Eurokode 1: Laster på konstruksjoner.

Eurokode 2 - Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner.

Eurokode 3 - Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 3 - Prosjektering av stålkonstruksjoner.

Eurokode 4 - Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 4 - Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong.

Eurokode 5 - Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 5 - Prosjektering av trekonstruksjoner.

Eurokode 6 - Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 6 - Prosjektering av murkonstruksjoner.

Eurokode 7 - Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 7 - Geoteknisk prosjektering.

Eurokode 8 - Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 8 - Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning.

Eurokode 9 - Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 9 - Prosjektering av aluminiumskonstruksjoner.