Standarder for brannprosjektering – Detaljprosjektering

Under finner du oversikt over standarder for detaljprosjektering. Standardene kan kjøpes enkeltvis eller legges til i et abonnement på web.

Ta gjerne kontakt med oss på salg@standard.no dersom du trenger hjelp til å sette opp abonnementet ditt.

Relaterte standarder

NS-EN 13501-1: Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler - Del 1: Klassifisering ved bruk av resultater fra prøving av materialers egenskaper ved brannpåvirkning

NS-EN 13501-2: Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler - Del 2: Klassifisering ved bruk av resultater fra brannmotstandsprøving, unntatt ventilasjonssystemer

NS-EN 13501-3: Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler - Del 3: Klassifisering ved bruk av resultater fra brannmotstandsprøving av produkter og deler brukt i ventilasjonsanlegg: kanaler og spjeld med brannmotstand

NS-EN 13501-4: Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler - Del 4: Klassifisering ved bruk av data fra brannmotstandsprøving av komponenter i røykkontrollsystemer

NS-EN 13501-5: Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler - Del 5: Klassifisering ved bruk av resultater fra prøving av tak utsatt for utvendig branneksponering

NS-EN 1991-1-2: Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-2: Allmenne laster - Laster på konstruksjoner ved brann

NS-EN 1992-1-2: Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner - Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering

NS-EN 1993-1-2: Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner - Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering

NS-EN 1994-1-2: Eurokode 4: Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong - Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering

NS-EN 1995-1-2: Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner - Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering

NS-EN 1996-1-2: Eurokode 6: Prosjektering av murkonstruksjoner - Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering

NS-EN 16925: Faste brannslokkesystemer — Automatiske boligsprinklersystemer — Dimensjonering, installering og vedlikehold

NS-EN 12259-14: Faste brannslokkesystemer — Deler til sprinkler- og vannspraysystemer — Del 14: Sprinklere til boligbruk

NS-INSTA 900-3: Boligsprinkler - Del 3: Krav og brannprøvingsmetoder for vanntåkedyser

NS-EN 12845: Faste brannslokkesystemer — Automatiske sprinklersystemer — Dimensjonering, installering og vedlikehold

NS-EN 1838: Anvendt belysning - Nødbelysning

NS 3925: Brannvern - Rømningsplaner

NS 3926-1: Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 1: Planlegging, utforming og kontroll

NS 3926-2: Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 2: Laboratoriemåling av etterlysende produkter