Grunnleggende standarder for brannprosjektering

Under finner du oversikt over de grunnleggende standardene for faggruppen brannprosjektering. Standardene kan kjøpes enkeltvis eller legges til i et abonnement på web.

Ta gjerne kontakt med oss på salg@standard.no dersom du trenger hjelp til å sette opp abonnementet ditt.

Relaterte standarder

NS 8401: Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag

NS 8402: Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid

NS 8404: Alminnelige kontraktsbestemmelser for uavhengige kontrolloppdrag

NS 8353: Teknisk produktdokumentasjon - Byggetegninger - Krav til DAK-manualer

NS 3940: Areal- og volumberegninger av bygninger

NS 3451: Bygningsdelstabell og systemkodetabell for bygninger og tilhørende uteområder

NS-EN ISO 13943: Brannsikkerhet — Terminologi (ISO 13943:2017)

NS 3901: Krav til risikovurdering av brann i byggverk

SN-INSTA/TS 950: Analytisk brannteknisk prosjektering - Komparativ metode for verifikasjon av brannsikkerhet i byggverk

SN-INSTA/TR 951: Analytisk brannteknisk prosjektering - Probabilistisk metode for verifikasjon av brannsikkerhet i byggverk

SN-INSTA/TS 952: Analytisk brannteknisk prosjektering - Kvalitetssikring og kontroll i byggeprosessen

NS 3456: Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger og tilhørende uteområder (FDVU-dokumentasjon)