Standarder for utførelse

Under finner du oversikt over utførelsesstandarder som du som er anleggsgartner bør kjenne til. Standardene kan kjøpes enkeltvis eller legges til i et abonnement på web.

Ta gjerne kontakt med oss på salg@standard.no dersom du trenger hjelp til å sette opp abonnementet ditt.

Relaterte standarder

NS 3450: Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold

NS 3451: Bygningsdelstabell og systemkodetabell for bygninger og tilhørende uteområder

NS 3420-1: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 1: Fellesbestemmelser

NS 3420-A: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del A: Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass

NS 3420-F: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del F: Grunnarbeider

NS 3420-ZK: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del ZK: Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder

NS 3420-Z: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del Z: Drift og vedlikehold

NS 11005: Universell utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger

NS 3845: Blågrønn faktor — Beregningsmetode og vektingsfaktorer