Standarder for detaljprosjektering

Under finner du oversikt over standarder for detaljprosjektering som du som er anleggsgartner bør kjenne til. Standardene kan kjøpes enkeltvis eller legges til i et abonnement på web.

Ta gjerne kontakt med oss på salg@standard.no dersom du trenger hjelp til å sette opp abonnementet ditt.

Relaterte standarder

NS 3845: Blågrønn faktor — Beregningsmetode og vektingsfaktorer

NS 11005: Universell utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger

NS-EN 13285: Mekanisk stabiliserte masser - Spesifikasjoner

NS 3458: Komprimering — Krav og utførelse

NS 4400: Planteskolevarer - Krav til kvalitet, sortering, bunting og merking

NS-EN 1176-7: Lekeplassutstyr og underlag — Del 7: Veiledning for montering, ettersyn, vedlikehold og drift

NS-EN 1177: Støtdempende lekeplassunderlag - Prøvingsmetoder for bestemmelse av støtdemping

NS-EN 12670: Naturstein - Terminologi

NS-EN 1339: Betongheller - Krav og prøvingsmetoder - (innbefattet rettelsesblad AC:2006)

NS-EN 1341: Plater av naturstein til utendørs bruk - Krav og prøvingsmetoder

NS-EN 1342: Gatestein av naturstein til utendørs belegg - Krav og prøvingsmetoder

NS-EN 1343: Kantstein av naturstein til utendørs belegg - Krav og prøvingsmetoder

NS 3456: Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger og tilhørende uteområder (FDVU-dokumentasjon)

NS 8404: Alminnelige kontraktsbestemmelser for uavhengige kontrolloppdrag