Juridiske standarder

Under finner du oversikt over de juridiske standardene du som er anleggsgartner bør kjenne til. Standardene kan kjøpes enkeltvis eller legges til i et abonnement på web.

Ta gjerne kontakt med oss på salg@standard.no dersom du trenger hjelp til å sette opp abonnementet ditt.

Relaterte standarder

Juridiske standarder for bygg og anlegg. Vare. Standardsamling P-801: Inneholder følgende standarder: NS 3405, NS 3405.P241, NS 3418, NS 3450, NS 8400, NS 8401, NS 8402, NS 8403, NS 8404, NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8409, NS 8410, NS 8415, NS 8416, NS 8417 og NS 8430, samt tilhørende blanketter.

NS 8405: Norsk bygge- og anleggskontrakt

NS 8406: Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt

NS 8407: Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

NS 8415: Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider

NS 8416: Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider

NS 8433: Alminnelige kontraktsbestemmelser for skjøtsel og drift av park- og landskapsanlegg

NS 8409: Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer

NS 8430: Overtakelse av bygg og anlegg

Byggblankett 8430 A: Overtakelsesprotokoll - Næringsforhold

Byggblankett 8430 B: Mangelliste - Næringsforhold

NS-EN ISO 41011: Fasilitetsstyring (FM) - Terminologi

NS-EN ISO 41012: Fasilitetsstyring (FM) - Veiledning om strategiske ressursvalg (sourcing) og utarbeidelse av avtaler

NS-EN 15221-3: Fasilitetsstyring (FM) - Del 3: Veiledning om kvalitet i fasilitetsstyring

NS-EN 15221-4: Fasilitetsstyring (FM) - Del 4: Rammeverk, klassifisering og strukturer i fasilitetsstyring

NS-EN 15221-5: Fasilitetsstyring (FM) - Del 5: Veiledning i fasilitetsstyringsprosesser

NS-EN 15221-6: Fasilitetsstyring (FM) - Del 6: Måling av arealer og volumer i fasilitetsstyring

NS-EN 15221-7: Fasilitetsstyring (FM) - Del 7: Veiledning om benchmarking av ytelser