Gjengivelsesavtale

Det er vårt mål at brukere kjenner til nytten av standarder, f eks gjennom krav til varer og tjenester, spesifikasjon ved kjøp og salg, regler for prøving, sertifisering, akkreditering eller gjennom beskrivelser som grunnlag for oppfølging av nasjonale lover og forskrifter. Frembringelsen av standarder finansieres via salg av standarder. Ved kopiering uten tillatelse, undergraves frembringelsen av standarder du og andre kunne hatt nytte av senere. Kopiering uten tillatelse kan i henhold til åndsverkloven straffes med bøter, fengsel og inndragning.

Det er ikke vanskelig å forholde seg til åndsverklovens regler, men det krever at vi husker på å spørre om tillatelse for bruk av andres "eiendom". Reglene om opphavsmannens enerett er de samme om det er snakk om en standard, en veiledning, eller f eks annen fagtekst.

Dersom du trenger å gjengi tekst, tabeller eller andre utdrag fra en standard, f eks på lysark, i kursmappe, i brosjyrer eller på nettsider, må du kontakte Standard Online og få tillatelse til gjengivelse mot vederlag. Et alternativ til å gjengi f eks i kurssammenheng, kan være å kjøpe et antall av standarden. 

Kontakt oss på salg@standard.no dersom du har spørsmål om gjengivelse