Trykket eksemplar levert i posten

Varer som skal sendes per post vil bli sendt med ordinær postforsendelse så sant annet ikke er avtalt, og faktura følger varen dersom faktura- og leveringsadresse er den samme. Varen sendes som oftest samme virkedag eller første virkedag etter bestilling. Det påløper ekspedisjonsgebyr for leveranse av standarder i papirutgave. (Dette gjelder leveranser i Norge).