Feil oppdaget i eBlanketter ved utskrift

Det er oppdaget en alvorlig feil i utskriften til alle blankettene til Standard Norge, som kom i forbindelse med en oppdatering onsdag 12. juni 2024. 

Alle blanketter som er skrevet ut f.o.m. 12. juni til og med 19. juni har fått med tekst i utskriften, som har vært mulig å huke av, men som IKKE har vært valgt ved utfylling. 

Feilen gjelder alle avkrysningsbokser i ALLE blanketter som er skrevet ut i perioden 12.-19. juni. Under ser du et eksempel fra utfylling av Byggblankett 3427:

Skjermbilder utfylling og feil i utskrift byggblankett 3427

I utskriften av Byggblankett 3427 kommer "Stipulerte felleskostnader inkludert kostnader til varmtvann og oppvarming" med selv om denne ikke er avkrysset, uten at avkrysningsboksen synes. Se eksempel under:

Skjermbilder utfylling og feil i utskrift byggblankett 3427

Kontrakter som er inngått basert på utskrift av blanketter fra og med 12. juni til og med 19. juni 2024 må gjennomgås, og feil må varsles til kontraktsparter. Det anbefales på det sterkeste i disse tilfellene å skrive ut og signere ny kontrakt nå som oppdatert versjon av blanketten foreligger.

Feil ble rettet natt til torsdag 20. juni. Det vil si at utskrifter av blanketter fra og med torsdag 20. juni er riktige.

Har dere spørsmål utover dette, ta kontakt med Standard Online på telefon 67 83 87 00. Bruk valg #2 for support/teknisk kundestøtte.