Tre nye ISO-standarder for klimatilpasning lansert

Standard Norge har utgitt tre internasjonale ISO-standarder for hvordan både offentlige og private virksomheter skal møte risikobildet knyttet til et varmere, våtere og villere klima. Vi inviterte i samarbeid med Skift – Næringslivets klimaledere til lansering av de tre standardene i Norge, 25. mai 2022. Her kan du se opptak og presentasjonene fra lanseringen.

Søppelkasse og benk står i vann
Foto: Pixabay
Klimatilpasning nevnes stadig oftere. Den økte interessen skyldes blant annet vektleggingen av klimarisiko og -tiltak i siste delrapport fra FNs klimapanel. Eksperter fra 82 land står bak de tre standardene som angir internasjonal beste praksis for klimatilpasning med metoder og verktøy for god og effektiv klimatilpasning.
 
De tre standardene er:
 
  • NS-EN ISO 14090 Klimatilpasning – prinsipper, krav og retningslinjer. Standard for hvordan private og offentlige virksomheter skal gå fram for å tilpasse seg klimaendringene lokalt og globalt.
  • NS-EN ISO 14091 Klimatilpasning – retningslinjer for sårbarhet, påvirkning og risikovurdering. Standard for hvordan private og offentlige virksomheter skal vurdere egen drift i en endret risikosituasjon
  • SN-ISO/TS 14092 * Klimatilpasning – krav og retningslinjer for planlegging av tilpasning for lokale myndigheter og lokalsamfunn. Standard som er spesielt tilpasset kommuner, borettslag og lignende.
Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten i Oslo kommune (t.h) mottar de nye ISO-standardene fra kommunikasjonsdirektør Marit Sæter i Standard Norge.
(* Formelt er dette en teknisk spesifikasjon og ikke en standard, men for å gjøre det enkelt i denne sammenheng omtaler vi alle de tre dokumentene som standarder.)
 
På frokostmøtet ble det gitt presentasjon av de tre nye standardene og hvordan ulike virksomheter allerede er i gang med sine klimatilpasninger.
 

Program


Du kan også lese mer om de tre standardene på vår fagside om klimatilpasning.