Standardisering for bedre førstehjelpsopplæring i arbeidslivet

Helsedirektoratet og Standard Norge inviterte til frokostmøte om Norsk Spesifikasjon for standardisert førstehjelpsopplæring i arbeidslivet tirsdag 28. mars 2023. Her kan du se møtet i opptak.

Mann går med førstehjelpskoffert i hånden
Foto: iStock
På oppdrag for Helsedirektoratet har Standard Norge standardisert hva ansatte bør kunne etter å ha fått opplæring i førstehjelp, og hvordan grunnleggende førstehjelpsopplæring i arbeidslivet bør foregå.
 
Arbeidsgivere skal kunne bruke spesifikasjonen for standardisert førstehjelp i arbeidslivet og tilhørende bransjevise veilederne som støtte, når de planlegger opplæring eller bestiller førstehjelpskurs fra kurstilbydere.
 

Video

 

Programmet var:

Velkommen
Helsedirektør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet
 
Sammen redder vi liv
Avdelingsdirektør for akuttmedisin, beredskap og samfunnssikkerhet i Helsedirektoratet, Steinar Olsen
 
Slik standardiserer vi
Administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus
 
Norsk Spesifikasjon for førstehjelp i arbeidslivet
Prosjektleder i Standard Norge, Thomas Oscar-Andersen
 
Slik kan arbeidsgivere bruke Norsk Spesifikasjon for førstehjelp i arbeidslivet
Lars Tveiten, rådgiver, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)
 
Slik kan kurstilbydere bruke Norsk Spesifikasjon for førstehjelp i arbeidslivet
Thomas Berg Green, Norsk Førstehjelpsråd
 
Spørsmål
 
Alle dokumentene kan lastes ned gratis fra standard.no/foerstehjelp