Ny ledelsesstandard for FNs bærekraftsmål

Hvordan kan en virksomhet dokumentere at de arbeider systematisk for å nå FNs globale mål for en bærekraftig utvikling? Et nytt ledelsessystem som er under utvikling, kan hjelpe virksomheter med å gjøre dette på en transparent måte. Dette var tema for et Standard Morgen, onsdag 8. november.

Løpende figur laget av grønne blader
Foto: Pixabay

Standarden tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og skal kunne brukes av alle typer organisasjoner og virksomheter for å systematisk arbeide med å nå bærekraftsmålene. Den skal også legge til rette for sertifisering. Prosjektet er startet på initiativ fra vår søsterorganisasjon Dansk Standard og arbeidet vil skje i nært samarbeid med FN.

Arbeidet med et første veiledende dokument er allerede i gang. Så snart det er ferdig, vil den internasjonale standardiseringskomiteen gå over til å utvikle en standard.

Norge skal følge arbeidet

Standard Norge starter nå en norsk komité som skal følge og gi innspill til arbeidet med den nye standarden. Vi ønsker derfor interessenter fra alle typer virksomheter velkommen til å bli medlem i den norske komiteen SN/K 618 Ledelsessystem for FNs bærekraftsmål. Vi ønsker også medlemmer som kan tenke seg å representere norske interesser gjennom å aktivt bidra i den internasjonale komiteen når den nye standarden skal utarbeides.

Gjennom å delta i komiteen får din virksomhet mulighet til å påvirke en standard som kan få betydning for hvordan verden klarer å nå målene til Agenda 2030 og FNs bærekraftsmål. Deltakelse kan også styrke din virksomhets konkurranseevne og gi deg et bredt nettverk av nasjonale og internasjonale eksperter samtidig som du får ta del i hvordan andre organisasjoner arbeider med bærekraft.

Opptak

Her kan du se opptak fra frokostmøtet "Ny ledelsesstandard for FNs bærekraftsmål".

Presentasjoner

Kontakt

Har du spørsmål knyttet til dette området, kan du kontakte prosjektleder Jannike Ausland.