Hvordan sikre samfunnsansvar i anskaffelser

Hvordan skal arbeidsmodellen for offentlige anskaffelser bli sirkulær? Burde innkjøpsledere og innkjøpere i større grad opptre som kunnskapsledere? 15. januar 2024, inviterte Anbud365, Standard Norge og Jacob M Landsvik til seminaret "Hvordan sikre samfunnsansvar i anskaffelser", hvor dette var tema. Her kan du se opptak av seminaret og presentasjonene som ble holdt.

Øygunn S. Brynhildsen foran sin presentasjon på Hvordan sikre samfunnsansvar i anskaffelser
Foto: Standard Norge


For å sikre samfunnsansvar i anskaffelser, må man i større grad utnytte spesialkompetansen man sitter med i egne kunnskapsnettverk.

Innkjøpere bør opptre mer som kunnskapsledere og "kunnskapshubber", slik at arbeidsmodellen blir mer sirkulær. En kunnskapshub har deretter muligheten til å samle organisasjoner som er effektive spesialister på standardisering og samfunnsansvar, noe som trengs for å videreutvikle dagens arbeidsmodell.

Video

Her kan du se hele seminaret i opptak

Presentasjoner

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med leder for markedsutvikling i Standard Norge, Sofie Ivara Nicolaisen per e-post.

Integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser

Se alle produkter

Bærekraftige innkjøp

Se alle produkter