Standard Morgen: EUs nye Code of Practice on Standardisation in the European Research Area

EU lanserer EUs Code of practice on standardisation for researchers og Forskningsrådet inviterte sammen med Sintef, Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) og Standard Norge til frokostmøte 19. juni 2023.

Byggninger på sydpolen
Foto: Pixabay

Til deg som driver med forskning og utvikling i Horisont Europa eller andre forskningsprosjekter. Standardisering blir mer og mer viktig, og EU har lansert sin Code of Practice on standardization for researchers.

I hvilken utstrekning er forskningen representert i standardiseringsprosjekter og hvordan kan standardisering være til nytte for forskningsprosjekter? Standarder kan være en måte å spre forskningsresultatene på for å gi økt samfunns- og næringsnytte.

Video

Dersom du ikke hadde anledning til å delta eller vil se frokostmøtet på nytt, kan du se det i opptak her sammen med et par andre filmer som er relevante.

Lenke til opptak av frokostmøtet EUs nye Code of Practice on Standardisation in the European Research Area.

Film fra EU som gir en kort presentasjon av Code of Practice on Standardisation in the Euroepan Recearch Area

Film som fir en kort  presentasjon av SirkTre (blir omtalt i Kristine Nores presentasjon

Presentasjoner

Kontaktinformasjon

Dersom du vil vite mer kan du kontakte Ingvild Næss Stub i Standard Norge.

Det er også mulig å finne noe mer informasjon på vår landingsside om forskning og standardisering.