Bærekraftig ombygging av bygninger

Hvor egnet er bygningen for dagens bruk? En ny, felles europeisk standard gir en systematisk måte å evaluere mulighetene for bærekraftig rehabilitering av bygninger. Vi inviterte til frokostmøte 4. april hvor det ble fortalt om den nye standarden NS-EN 17680. Her kan du se opptak og presentasjoner fra frokostmøtet.

bygningsarbeid i stillas utenpå en bygning
Foto: Pixabay

De fleste av byggene vi kommer til å ha i framtiden er allerede bygget. Med den nye standarden, NS-EN 17680, ønsker vi å synliggjøre mulighetene som byggene har og avdekke eventuelle gap, med tanke på at de skal få leve lengst mulig.

Hva skal man gjøre med bygningen? Det er et spørsmål mange stiller når en bygning ikke lenger tilfredsstiller kravene fra myndighetene eller de som benytter bygningen. NS-EN 17680 er utviklet som et verktøy for å evaluere eksisterende bygninger. Bruk av standarden gir mulighet til å avdekke gapene mellom bygningens tilstand og de krav som stilles. Samtidig vil den være til hjelp for å vurdere bygningens potensiale for rehabilitering enten til en fortsettelse av samme bruk, eller til et nytt bruksområde. Resultatet vil være at den totale levetiden for et bygg sannsynligvis vil bestå av en sum av flere «livssykluser».

Målet med standarden er å gi en metode som gjør det mulig å finne ut hvilke bygninger som bør gis førsteprioritet for bærekraftig rehabilitering eller ombygging. Samtidig kan det avdekkes og tas hensyn til at ikke alle bygninger kan eller bør rehabiliteres. I NS-EN 17680 er det også gitt en metode for hvordan en bærekraftig ombygging skal gjøres. Standarden definerer de nødvendige trinnene, betraktningene og indikatorene som skal legges til grunn for en slik metode. 

NS-EN 17680 er et verktøy som vil gagne de som har ansvar for en bygning eller har en portefølje av bygninger. Standarden vil være et verktøy for aktører som skal utvikle et område, myndigheter som skal ivareta offentlige bygg, eller noen som skal ivareta sitt bygg og kanskje må se etter nye potensielle bruksområder. 

Les mer om NS-EN 17680

Video

Her kan du se opptak av frokostmøtet

Presentasjoner

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om temaet, ta kontakt med Ståle Prehn-Sletten i Standard Norge per e-post.

Relevante standarder

Se alle produkter