Kurs i strategisk kriseledelse med ISO 22361

Trenger du faglig oppdatering eller ønsker innsikt i god praksis for strategisk kriseledelse? Dette kurset passer for alle typer organisasjoner og tar deg igjennom de viktigste trinnene innen strategisk kriseledelse med utgangspunkt i ISO 22361 Krisehåndtering.

Kursdato kommer. Standard Norge tilbyr også bedriftsinterne kurs. Da kommer vi og holder kurs for dere internt i din bedrift.

Meld interesse

Samfunnets dynamiske og komplekse utvikling skaper hurtige endringer i organisasjoners rammebetingelser og krever at ledere mestrer en strategisk tilnærming for å møte nye krevende situasjoner. De siste årene har vist flere eksempler på at kriser berører alle typer organisasjoner, for eksempel cyberangrep, sårbarheter i kritisk infrastruktur, klimaendringer, pandemi og finansiell ustabilitet. På dette kurset lærer du å møte slike utfordringer.

ISO 22361 Sikkerhet og resiliens – Krisehåndtering – Retningslinjer er en ny internasjonal standard for strategisk kriseledelse som omhandler hvordan et organisatorisk strategisk nivå kan forberede seg på, håndtere og følge opp kriser. Videre gir standarden en innføring i begreper, prinsipper, rammebetingelser og arbeidsprosess for kriseledelse. Standard Norge har deltatt i utviklingen av standarden og bidratt til anvendelighet for norske virksomheter. Standarden gjenspeiler endringene i fagfeltet de siste årene og relateres til andre fagområder som risikostyring, driftskontinuitet og kvalitetsstyring.

Mål for kurset

Kurset inkluderer prinsipper, rammeverk og prosess for strategisk kriseledelse og gir en innføring i begreper og god praksis for forberedelse, håndtering og oppfølging av kriser.

Du får en innføring i:

 • Terminologi og begrepsbruk
 • Prinsipper for strategisk kriseledelse
 • Rammeverk for strategisk kriseledelse
 • Refleksjon rundt strategisk kriseledelse med bruk av case-eksempler og gruppeoppgaver
 • Prosess for strategisk kriseledelse, herunder:
  • Forvente
  • Vurdere
  • Forebygge
  • Forberede
  • Håndtere
  • Gjenopprette

Læringsutbytte

 • Du får kunnskap om og forståelse for begreper og terminologi knyttet til kriseledelse
 • Du blir kjent med prinsipper, rammeverk og prosess for strategisk kriseledelse
 • Du får bedre forståelse for hvorfor og hvordan strategisk kriseledelse vil være et nyttig verktøy i din organisasjon
 • Du blir i stand til å vurdere systematisk arbeid med strategisk kriseledelse i egen organisasjon
 • Du blir bedre i stand til å anvende strategisk kriseledelse i praksis

Målgruppe?

Kurset er for deg som arbeider med beredskap eller på strategisk nivå i offentlige og private virksomheter og som kan få en rolle eller ansvar innenfor strategisk kriseledelse. Kurset kan også være nyttig for deg som har behov for bestillerkompetanse knyttet til strategisk kriseledelse, eller for deg som ønsker oppdatert kunnskap og kompetanse basert på den nye standarden.

Forkunnskap

Du trenger ingen særskilte forkunnskaper om temaet for å oppnå godt utbytte av dette kurset.

Kursholder

Jonas Eriksen er en etterspurt fagressurs innen krise- og beredskapsledelse som i en årrekke har undervist på flere utdanningsinstitusjoner i Norge. Han har over 25 års erfaring med arbeid relatert til beredskap og krisehåndtering i både private og offentlige virksomheter. Han er forfatter av bøkene «Krise- og beredskapsledelse: Teamtrening» og «Beredskapsanalyse». Fra oppstart til slutt har Jonas vært en aktiv bidragsyter i den internasjonale arbeidsgruppen som utarbeidet ISO 22361 Crisis Management. I dag arbeider Jonas som konsulent innen beredskap og krisehåndtering hos Proactima as.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Ønsker du å kjøpe ISO 22361:2022? Om du er påmeldt dette kurset tilbyr vi 50 % rabatt på trykket og innbundet eksemplar av denne standarden. Ta kontakt med salg@standard.no for bestilling.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i ISO 22361?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs