Kurs

Kurs i prosjektledelse og NS-kontrakter i næringsentreprise

Jobber du som prosjektleder i bygg- og anleggsbransjen er dette kurset for deg som ønsker en oversikt over hvilke regler som gjelder før, underveis og etter byggeprosjektets avslutning.

Lysaker
Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker Vis kart
Foredragsholder er Trygve Eriksen
9 950,-

Kurset gir deg også oversikt over anskaffelsesregelverket, forholdet til plan- og bygningsloven, HMS-regelverket og de viktigste reglene i entreprisestandardene NS 8405/8415, NS 8406/8416 og NS 8407/8417.

Kurset gjennomgår følgende temaer:

Anskaffelsesprosessen

 • Om anskaffelsesregelverket
 • Hvordan oppfylle kvalifikasjonskravene
 • Tildelingskriterier – tolkning og evaluering
 • Hvordan unngå å bli avvist i konkurransen

Forholdet til plan- og bygningsloven med forskrifter

 • Om regelverket
 • Hvilke krav stilles underveis i prosjektet og hva må en prosjektleder ha kontroll på?
 • Krav til dokumentasjon og avslutning av prosjektet

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

 • Hvor finner man reglene for HMS?
 • Oversikt over de viktigste reglene i internkontrollforskriften og byggherreforskriften
 • Hvilke krav stilles til de ulike aktørene i prosjektet?

Innkjøp av varer og tjenester

 • Gjennomgang av de viktigste reglene i kjøpsloven og NS 8409

Prosjektlederens gjennomføring av prosjektet

 • Oversikt over de ulike entrepriseformene
 • Kontraktstolkning
 • Tilleggskrav – hvordan unngå å miste krav på penger
 • Forsinkelser og fristforlengelse – varsle rett og unngå forsinkelse
 • Overtakelse og sluttoppgjør

Etter prosjektets avslutning – mangler og reklamasjon

 • Hva er en mangel?
 • Regler for reklamasjon
 • Hvordan håndtere reklamasjoner
 • Foreldelsesregler

Oppgaveløsning

Dag to av kurset avsluttes med oppgaveløsning i grupper for gjennomgang og svar på oppgavene.

Mål for kurset

Kurset har som mål å gi deg den juridiske kunnskapen du trenger for å gjennomføre et godt prosjekt, og på den måten ivareta dine rettigheter på en best mulig måte. Etter gjennomført kurs skal du være i stand til å utarbeide rutiner for overholdelse av de viktigste reglene i regelverket og standardene. Entreprisestandardene NS 8405/15, 8406/16 og 8407/17 vil ha en sentral plass i kurset.

Målgruppe

Dette kurset er ment for deg som er daglig leder og/eller prosjektleder hos entreprenører som arbeider med næringsentreprise (NS-standardene). Byggherrer vil også kunne ha nytte av kurset.

Foreleser

Advokat Trygve Eriksen har jobbet som advokat i NESO (Nordnorske entreprenørers serviceorganisasjon) i fem år med særlig vekt på entrepriserett, herunder NS-standardene. Trygve har lang erfaring med å holde juridiske kurs og da særlig for bygg- og anleggsbransjen. I det daglige bistår han entreprenører og byggherrer i bygge- og anleggsbransjen og prosederer jevnlig saker for domstolene.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerkede standarder og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i prosjektledelse og NS-kontrakter i næringsentreprise?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs